Sökning: "P200"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet P200.

 1. 1. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Swahn; [2019]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Etnisk in-gruppsfavorisering vid semantisk priming av ansikten: en empirisk studie av dess ERP-korrelat hos svenska studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Wallin; [2013]
  Nyckelord :automatiska attityder; automatic attitudes; implicita attityder; implicit attitudes; etniska fördomar; ethnic prejudge; etniska stereotyper; ethnic stereotypes; etniska attityder; ethnic attitudes; N400; P200; N200; priming; in-grupp; in-group; ut-grupp; out-group; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many studies have been conducted investigating automatically activated attitudes towards ethnic groups, where the main measure has been reaction time. Mainly, these studies have looked at relative preferences for ethnic in-groups over ethnic out-groups. LÄS MER