Sökning: "P217"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet P217.

  1. 1. Tau phosphorylation on threonine 217 as a potential biomarker for neurodegenerative diseases

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Sukri Omar Jama; [2019]
    Nyckelord :P217; hyperphosphorylation; Taupathies; CSF; plasma; serum; Simoa; antibodies; assay; Progressive supranuclear palsy; Alzheimer’s disease and Global glial Taupathies; P217; hyperfosforyrlering; Taupathies; CSF; plasma; serum; Simoa; antikroppar; analys; Progressiv supranukleär pares; Corticobasal degeneration och Globular glialtauopati;

    Sammanfattning : Hyperfosforylering av biomarkörproteinet Tau förekommer i flera neurodegenerativa sjukdomar som kallas Taupathies. Proteinets huvudfunktion i människokroppen är att modulera flexibilitet och stabilitet för axonal-mikrotubulin. I Taupathies utlöser hyperfosforyleringen av Tau instabilitet och neurodegenerationen. LÄS MER