Sökning: "PA-Teknik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet PA-Teknik.

  1. 1. Att effektivisera dagens PA-teknik. : Till förmån för tekniker, musiker och mindre band.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Mattias Pettersson; [2006]
    Nyckelord :PA-teknik; PA; teknik; ljud; musik; live; ljudteknik;

    Sammanfattning : I denna uppsats så ställs frågan om det går att effektivisera dagens PA-teknik. Detta på ett sätt som gynnar tekniker, musiker och mindre band. Undersökningen som genomfördes innefattade en litteraturundersökning och flertalet intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med ljud och musik i livesammanhang. LÄS MER