Sökning: "PASAT"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet PASAT.

 1. 1. Cognitive Abilities and their Influence on Speech-In-Noise Information Processing : a Study on Different Kinds of Speech Support and Their Relation to the Human Cognition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Cognitive Hearing Science; Speech-In-Noise; Speech perception; Cognitive functions; Top-down processing; Bottom-up processing; TMT; PASAT; LIT; Divided attention; Executive function; Semantic comprehension;

  Sammanfattning : In this paper, top-down and bottom-up processing were studied regarding their effect on speech-in-noise. Three cognitive functions were also studied (divided attention, executive functioning, and semantic comprehension), and the effect they have on the speech processing and on each other. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning i ofördelaktiga förhållanden : Hur påverkar kognitiv förmåga perceptionen av enstaviga ord i brus bestående av talande röster?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Widman Börjesson; [2014]
  Nyckelord :Kognitiv hörselvetenskap; taluppfattning; bottom-up; top-down; speech-in-noise-test; PASAT; SIC-span; Reading span; kognitivt stöd;

  Sammanfattning : Inom disciplinen kognitiv hörselvetenskap tillämpas en integrerad ansats där taluppfattning beskrivs ur både ett auditivt bottom-up-perspektiv och ett kognitivt top-down-perspektiv. Studien undersökte hur taluppfattning varierar med, respektive utan top-down-stöd och vad de kognitiva förmågorna uppmärksamhet, minne och inhiberingsförmåga hade för inverkan. LÄS MER

 3. 3. La représentation des sexes dans les manuels defrançais langue étrangère pour le collège suédois

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Ana Stenberg Pasat; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dans notre travail nous avons décidé  d’analyser et de discuter le «gender» et l’égalité des sexes  comme ce sont des  thèmes actuels en Suède avec le débat sur la répartition inégale des sexes dans des différents domaines, par exemple sur le marché de l’emploi, au sujet des salaires et dans l’enseignement et parce que ce sont des questions qui nous intéressent personnellement beaucoup comme mère, femme  et future  professeur.  Le champ de notre travail s’est restreint à l’analyse des manuels du français comme langue étrangère pour le collège suédois. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv träning vid depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ulrika Andersson; Jerry Persson; [2009]
  Nyckelord :Depression; PASAT; cognitive training; n=1-design; Depression; PASAT; kognitiv träning; n=1-design;

  Sammanfattning : Depression är en vida utbredd sjukdom. Kognitiv träning skulle kunna vara en kostnadseffektiv och lättillgänglig intervention att bemöta sjukdomen i ett tidigt skede. Tidigare forskning tyder på att kognitiv träning har effekt på depression och kognitiva nedsättningar. LÄS MER

 5. 5. EFFECTS OF WORKING MEMORY TRAINING ON THE PACED AUDITORY SERIAL ADDITION TASK : a randomized, double blind, comparison group controlled study of generalization of implicit learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Söderman; Nicolas Dhondt; [2007]
  Nyckelord :working memory training; generalization; implicit memory;

  Sammanfattning : Working memory (WM) is essential for our ability to function cognitively. In this thesis we set out to examine the effects of computerized WM training in adults, through a randomized, comparison group controlled and double blind design. LÄS MER