Sökning: "PCA"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet PCA.

 1. 1. Vårdpersonals upplevelser av ett personcentrerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Feldthusen; Anna Ivanoff; [2020-08-06]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; personcentrering; personcentrerat arbetssätt; vårdpersonal; upplevelser; geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrering är en etik som grundar sig i en humanistisk värdegrund, därutgångspunkten är att möta individen utifrån ett helhetsperspektiv. Begreppet personcentreradvård (PCV) har i sin tur vuxit fram som en beskrivning av god och humanistisk omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Tidying up the factor zoo: Using machine learning to find sparse factor models that predict asset returns.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Gustav Pettersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Asset pricing; Factor models; Machine learning; PCA; LASSO; Variable selection; Dimension reduction; Fama French Three Factor model; Fama French Five Factor model;

  Sammanfattning : There exist over 300 firm characteristics that provide significant information about average asset return. John Cochrane refers to this as a “factor zoo” and challenges researchers to find the independent characteristics which can explain average return. LÄS MER

 3. 3. Semantic Scene Segmentation using RGB-D & LRF fusion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Harald Lilja; [2020]
  Nyckelord :RGB-D; LiDAR; CNN; deep multimodal fusion; robotics; autonomous vehicles;

  Sammanfattning : In the field of robotics and autonomous vehicles, the use of RGB-D data and LiDAR sensors is a popular practice for applications such as SLAM[14], object classification[19] and scene understanding[5]. This thesis explores the problem of semantic segmentation using deep multimodal fusion of LRF and depth data. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Instagram Stories: A quantitative study of Instagram Stories using PCA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Författare :Linnea Eklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Clustering Methods as a Recruitment Tool for Smaller Companies

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Linnea Thorstensson; [2020]
  Nyckelord :Statistics; Clustering; Mapper; K-means clustering; Hierarchical clustering; Principal component analysis; recruitment; Statistik; Klustermetoder; PCA; rekrytering;

  Sammanfattning : With the help of new technology it has become much easier to apply for a job. Reaching out to a larger audience also results in a lot of more applications to consider when hiring for a new position. This has resulted in that many big companies uses statistical learning methods as a tool in the first step of the recruiting process. LÄS MER