Sökning: "PCAO"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet PCAO.

  1. 1. Effektiv projektkoordinering i en multi-projektorganisation : En fallstudie på Holtab AB

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Adam Berntsson; Gustav Stenberg; [2016]
    Nyckelord :PCAO; projekt; projektledare; projektkoordinator; projektkoordinering; multi-projektorganisation; arbetsmiljö; stress; effektiv; verktyg; fallföretag; fallstudie; excel;

    Sammanfattning : På marknaden idag sätts det allt större krav på att företag ska kunna leverera unika produkter med hög kvalité för vara så attraktiva på marknaden som möjligt. Det har därför blivit allt mer vanligt inom industrier att man delar av sin standard produktion till projektbaserad produktion för att lösa specifika uppgifter. LÄS MER