Sökning: "PCB"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet PCB.

 1. 1. Test and Calibration of CUBES: a CubeSat X-ray Detector

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Caroline Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Applied Physics; Astroparticle Physics; Tillämpad fysik; Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : CUBES is an X-ray detector that will be placed aboard the KTH 3U CubeSat mission, MIST. Its purpose is to detect high energy X-rays as well as to test various components in a space environment. Two CUBES will be placed on the satellite. Each CUBES consists of a printed circuit board (PCB) with three multi pixel photon counters (MPPCs). LÄS MER

 2. 2. Design of an Embedded Torque Sensor : Based on Volumetric Strain induced Differential Air Pressure

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Wen Qi; [2022]
  Nyckelord :Torque; Electronics; Gas sealing; Pressure measurement;

  Sammanfattning : This paper proposes a torque sensor based on the differential air pres- sure measurement method using a new embedded structure. The pro- posed sensor design is an improvement over the previous sensor design. The mechanical sensitivity, resolution, and stress distribution of the new sensor are analyzed by finite element modeling. LÄS MER

 3. 3. Automatiserat mätsystem för läckstrålning från röntgenapparat

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ammar Shihabi; Sebastian Hjortmarker; [2022]
  Nyckelord :Azimut och polära koordinatsystemen; automatisering; läckstrålning; exponering; CAN; I2C; PCB; motorstyrsystem; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Arbetet har fokuserat på att minimera arbetsbelastningen för personalen hos företaget Arcoma. Detta har uppnåtts genom att bygga ett automatiserat mätsystem för läckstrålning med material som fanns hos Arcoma. LÄS MER

 4. 4. Development of PCB-integrated mmWave antenna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik, elektroteknik och matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emil Bendz Sörensson; John Carlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Design and implementation of a new PCB daughterboard for KTH’s FPGA based courses

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Jonsson; [2022]
  Nyckelord :FPGA; Daughterboard; Testing; Assembly; Prototyping; FPGA; Dotterkort; Testning; Montering; Prototyp;

  Sammanfattning : This project focused on creating a PCB prototype to work with KTH's newly purchased FPGAs. This PCB is meant to be used to expand the FPGA's IO, as it did not have enough LEDs or switches to be used in some courses at the Embedded Systems program at KTH. LÄS MER