Sökning: "PCB"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet PCB.

 1. 1. Remote Positioning of a Multidirectional Camera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Linus Wannebro; Victor Ohlson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s world of uncertainties, video surveillance is widely used to make the people of our society feel safe and protected. As more cameras are installed, the time of installation and ease of use play a critical role when customers decide which camera solution to select. LÄS MER

 2. 2. Implementation of HomePlug Green Phy standard (ISO15118) into Electric Vehicle Supply Equipment

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rama Pallander; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Electric; PEV; EVSE; Electric Vehicle Supply Equipment; HomePlug; HomePlug Green PHY; Green PHY; Charging;

  Sammanfattning : As the use of electric vehicles increases, the need for electric vehicle supply equipment to have more advanced functionality also increases. The HomePlug Green PHY standard was developed to allow more advanced communication between electric vehicles and electric vehicle supply equipment. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utvärdering av lågkostnadssystem för inklinationsmätning på fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Pontus Hedenström; [2021]
  Nyckelord :embedded systems; accelerometer; IMU; incline; vehicle; inbyggda system; accelerometer; IMU; inklination; fordon;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs tillsammans med Ålö AB som tillverkar frontlastare under varumärket Quike och ämnar utvärdera olika möjliga lösningar för ett system som beräknar inklinationen på fordon. Systemet ska utformas med låg kostnad som prioritet och skall klara hårdvaruklassificeringar för elektronik tillämpat på fordon (AEC-Q100). LÄS MER

 4. 4. Analytical Standard Free Semi­-Quantification of OH­-PCBs in human blood serum samples

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sara Khabazbashi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En kompakt testplattform för felsökning och utveckling av portabelt EKG : Användning av Raspberry Pi för att karaktärisera överföringsfunktionen samt undersökning av WCT

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Jonatan Andersson; Tobias Holmberg; [2021]
  Nyckelord :elektronik; WCT; EKG; portabel; Raspberry Pi; elektrokardiografi; ADS1298; signalgenerator;

  Sammanfattning : Projektet tar sin start i den intressanta fasen testning och verifiering. En prototyp har påbörjats för ett portabelt EKG tillsammans med Linköpings universitet och ett tidigare examensarbete. Prototypens elektriska egenskaper behöver nu genomgå test och verifiering. Samt undersöka om kretskortet kan ha blivit fel designat. LÄS MER