Sökning: "PCB"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet PCB.

 1. 1. Design of a planar transformer for a series loaded resonant converter

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Andreas Bodegård; [2020]
  Nyckelord :planar transformer; design; PCB; Altium; series loaded resonant converter; SLRC;

  Sammanfattning : This report presents a project that has been made to present the design of a planar transformer as a part of a series loaded resonant DC/DC converter in a power unit. The design is based on an existing transformer that is not planar and so the characteristics of the transformer is translated into a planar version. LÄS MER

 2. 2. MOSFET Packaging for Low Voltage DC/DC Converter : Comparing embedded PCB packaging to newly developed packaging

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Emil Dahl; [2020]
  Nyckelord :embedded components; embedded MOSFETs; MOSFET packaging; power module;

  Sammanfattning : This thesis studies the options of using PCB embedding bare die power MOSFET and new packaging of MOSFET to increase the power density in a PCB. This is to decrease the winding losses in an isolated DC/DC converter which, according to "Flex Power Modules", can be done by improving the interleaving between the layers of the transformer and/or decreasing the AC loop. LÄS MER

 3. 3. Sensorelektronik för hydroponisk odling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Viktor Lidholm; Pelle Lund; [2020]
  Nyckelord :Hydroponics; Sensorelektronik; hydroponik; hydroponisk odling; elektronik;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att skapa ett system för att automatisera en hydroponisk odling, ta fram vilka storheter som är intressanta att mäta och sedan skapa elektronik för det. Det var snabbt tydligt att det är elektrisk konduktivitet (EC), pH och temperatur som är intressant att mäta. LÄS MER

 4. 4. Electronic Control Unit for Automatic Control of Torque Vectoring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :John Huzell; Johan Göransson; [2020]
  Nyckelord :torque vectoring; electronic control unit; automatic control; yaw moment; CAN; PCB; Formula Student; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Torque vectoring for automobiles is used to increase cornering speeds and improve road safety by manipulating the car's wheel-speeds. One method of torque vectoring for a rear-wheel-drive Formula Student race car is using a dual-clutch to slip the inner wheel thus create a yaw moment during cornering. LÄS MER

 5. 5. NON-CONTACT PCB FAULT DETECTION USING NEAR FIELD MEASUREMENTS AND THERMAL SIGNATURES

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Bengtsson; Wicktor Löw; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER