Sökning: "PCOS"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet PCOS.

 1. 1. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
  Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. KVINNORS UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED POLYCYSTISKT OVARIESYNDROM - svåra symtom och avvisande bemötande från vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Almqvist Kajsa; Amanda Ankarhem; [2023-03-15]
  Nyckelord :PCOS; polycystic ovary syndrome; hirsutism; experience; diagnosis; life change event; management; coping strategy; peer-support; distress; mental health; nurse; review; knowledge;

  Sammanfattning : Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder, affecting up to one of five females in reproductive age. Common symptoms are hirsutism, overweight and infertility. Today's treatment options consist of life-style changes, and various medications for symptom relief. LÄS MER

 4. 4. The effect of sex hormones on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in women : A systematic review

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Patricia B. Rujoiu; [2023]
  Nyckelord :Reproductive steroids; sex hormones; menstruation; ADHD;

  Sammanfattning : The influence of sex hormones on Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms in women has gained attention in recent years. This systematic review examines the impact of hormonal fluctuations, such as those occurring during the menstrual cycle, puberty, adulthood, and menopause, on ADHD symptoms in women. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av egenvård vid polycystiskt ovarialsyndrom : Litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Matilda Skude; Tarenius Lisa; [2023]
  Nyckelord :PCOS; kvinnohälsa; livsstilsförändringar; erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina sjukdomen som drabbar upp till 13 procent av kvinnor i fertil ålder. PCOS innebär en obalans av kvinnliga könshormoner som leder till multipla cystor på äggstockarna. Syndromet medför en rubbning av kvinnans hormonella och metabola funktioner. LÄS MER