Sökning: "PCOS"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet PCOS.

 1. 1. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
  Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER

 2. 2. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Hur kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom upplever bemötandet från vårdpersonal : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sigurdís Hildur Kolbeins; Sara Barzanji; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; information; kommunikation; kvalitativ; kvinnor; polycystiskt ovarialsyndrom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polycystiskt ovarialsyndrom är en sjukdom som drabbar 10 % av kvinnor i Sverige. Orsaken till sjukdomen är att det bildas små cystor av äggblåsor på äggstockarna. PCOS kan medföra många olika symtom och symtomen drabbar kvinnorna olika vilket orsakar ett individuellt lidande. LÄS MER

 4. 4. Polycystic ovary syndrome : A Drosophila Melanogaster Melanogaster disease model induced by DHT and/or high sugar diet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Andreas Mlekov Andersson; [2019]
  Nyckelord :Polycystic ovary syndrome; PCOS; DHT; high sugar diet; drosophila melanogaster;

  Sammanfattning : Polycystic ovary syndrome is an endocrine disorder with symptoms of hyperandrogenism, insulin-resistance and anovulation in women which creates a disposition for other disorders, like Type 2 Diabetes. Drosophila Melanogaster flies have short generation, low cost-management and share several signaling pathways with humans and are therefore an excellent tools to study disease aetiology – yet no such model exists for PCOS. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med Polycystiskt ovarial syndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ayse Kurt; Zakieh Suleiman; [2019]
  Nyckelord :Polycystisc ovarial syndrome; Experience; Caring; Women; Knowledge; Education; polycystiskt ovarial syndrom; upplevelse; omvårdnad; kvinnor; kunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) är en hormonstörning som drabbar kvinnor där 5-10 % lider av syndromet och det finns betydligt fler kvinnor som ännu inte blivit diagnostiserade. PCOS ger symtom som menstruationsrubbningar, infertilitet, övervikt, hirsutism och psykisk ohälsa. LÄS MER