Sökning: "PD-1"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet PD-1.

 1. 1. Kan kombinationsterapi CTLA-4 hämmare ipilimumab och PD-1 hämmare nivolumab eller pembrolizumab ge en bättre behandlingseffekt mot malignt melanom?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elena Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignt melanom är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige och drabbar både kvinnor och män. Det kännetecknas av en växande mörk fläck större än 5 mm som oftast uppstår i befintliga nevi, dock kan det även börja som ny förändring i huden. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet vid behandling med CTLA-4 inhibitorn ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Är monoterapi eller kombinationsterapi med en PD1-inhibitor att föredra? : En litteraturstudie där ipilimumab jämförs i frånvaro respektive närvaro av en PD1-inhibitor 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabella Uygul Kourie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignt melanom är en cancersjukdom som ökar världen över. Sjukdomen är väldigt allvarlig och behandlingen kan vara komplicerad. Det finns idag nya behandlingsmetoder som ökat överlevnaden hos patienter med avancerat malignt melanom. Den monoklonala antikroppen ipilimumab är en sådan. LÄS MER

 3. 3. Immunterapi vid cancer : är blockering av PD-1 en möjlig behandlingsmetod för hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2017]
  Nyckelord :cancer; immunterapi; PD-1; PD-L1; hund; immunotherapy; dog;

  Sammanfattning : Programmed cell death protein 1 (PD-1) är en ko-inhiberande receptor som uttrycks på bland annat T-celler. Vid aktivering av T-celler leder interaktion mellan PD-1 och dess ligand, PD-L1, till att signalering från T-cellsreceptorn inhiberas och T-cellernas effektorfunktioner hämmas. LÄS MER

 4. 4. Är CTLA-4-inhibitorn ipilimumab bättre som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel hos patienter med metastaserat malignt melanom?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jonathan Georgsson; [2016]
  Nyckelord :Ipilimumab; CTLA-4;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is a growing problem with more and more people in Sweden and the world suffering from this cancer. Malignant melanoma is a disease that when discovered in time can be treated successfully with surgical methods, but the real challenge lies in treating the disease after its spread. LÄS MER

 5. 5. Immunmodulatorisk behandlingav malignt melanom med PD-1hemmere : Klinisk effektivitet sammenlignet med tradisjonell behandling og vurdering avkostnadseffektivitet mellom Sverige og Norge

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Marianne Tysse Sperrevik; [2016]
  Nyckelord :cancer; melanom; PD-1 hemmere; effekt; kostnadseffektivitet.;

  Sammanfattning : Innledning Malignt melanom er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i hudenspigmentceller(melanocytter). Ved malignt melanom har kreften spredd seg eller erinoperabel. Sykdommen er svært alvorlig og har til nå hatt en veldig dårlig prognose medtanke på overlevelsen. LÄS MER