Sökning: "PD-L1"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet PD-L1.

 1. 1. Cutibacterium acnes inverkan på makrofagers produktion av PD-L1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Härdin; [2020]
  Nyckelord :Macrophages; PD-L1; prostate cancer; Cutibacterium acnes; C. acnes; Makrofager; PD-L1; prostatacancer; Cutibacterium acnes; C. acnes;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige, och det är även den cancerform som flest män dör utav. Detta till trots så är mekanismerna bakom canceretiologin till stor del okända. LÄS MER

 2. 2. Immunterapi vid cancer : är blockering av PD-1 en möjlig behandlingsmetod för hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2017]
  Nyckelord :cancer; immunterapi; PD-1; PD-L1; hund; immunotherapy; dog;

  Sammanfattning : Programmed cell death protein 1 (PD-1) är en ko-inhiberande receptor som uttrycks på bland annat T-celler. Vid aktivering av T-celler leder interaktion mellan PD-1 och dess ligand, PD-L1, till att signalering från T-cellsreceptorn inhiberas och T-cellernas effektorfunktioner hämmas. LÄS MER