Sökning: "PDCA- cykeln"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden PDCA- cykeln.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 2. 2. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
  Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

  Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsarbete inom ett industriföretag : Struktur för ett företagsanpassat ledningssystem utifrån ISO 9000:s kvalitetsprinciper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Bruno Maras; Peter Qvarfordt; [2019]
  Nyckelord :continuous improvements; management system; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; PDCA-cycle; process-based system model; quality principles.; ledningssystem; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; kvalitetsprinciper; PDCA-cykeln; processbaserad systemmodell; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify how a structure for a management system can be designed for a small industrial company based on the seven quality principles that are described in ISO 9000:2015 – fundamental concepts and principles of quality management. The aim of the thesis is to map the reference company's current situation and analyse the gap between the current situation and the quality principles. LÄS MER