Sökning: "PDCA"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet PDCA.

 1. 1. Lean Administration och värdeflödeskartläggning genom FlexSim. : En fallstudie inom ett fakturaflöde.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Julian Strömqvist; Husan Karimhadzajeva; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Administration; Lean Office; Lean Tools; Lean Implementation; Värdeflödeskartläggning;

  Sammanfattning : Lean is a philosophy with the purpose of increasing value from the customer perspective, through the continuous elimination of waste. During the last decades, the implementation of this philosophy has expanded to the service sector and administrative support processes. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av det iterativa lärandet genom PDCA-cykeln : Fallstudie på ett mejeri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Jönander; Sofia Silfver; [2021]
  Nyckelord :compliance; continuous improvement; iso standards; learning organizations; organizational culture; pdca cycle; structure; efterlevnad; iso standarder; lärande organisationer; organisationskultur; pdca-cykeln; struktur; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In today's society, much is based on standards and standardized working methods. ISO standards can be seen as a way of organizing according to different requirements to ensure, for example, food safety or quality in different processes. LÄS MER

 3. 3. Safety Management Systems in micro and small air operators: mission possible?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stéphane de Wolf; [2021]
  Nyckelord :air operator; aviation; business aviation; civil aviation authorities; commercial air operator; corporate flight department; decoupling; institutional theory; isomorphism; management system; micro enterprise; non-commercial air operator; occupational health and safety; OHS; PDCA; personal safety; performance-based regulation; process safety; quality management; safety; Safety Management Systems; self-regulation; small enterprise; SMS; FLMU06; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis explores the rationality, completeness and functioning of Safety Management Systems (SMS) amongst micro- and small-sized air operators in business aviation. In the absence of thorough literature in this sector of aviation, a survey of prior research on OHS(MS) and on non-aviation micro/small enterprises (MSE) provided a collection of factors contributing to their safety performance. LÄS MER

 4. 4. Sustainability implementation within the value chain using continuous improvement - A case study of MNCs implementation of sustainability

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Alamino; Johanna Selén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; Triple Bottom Line; value chain; continuous improvement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER