Sökning: "PDCA"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet PDCA.

 1. 1. Sustainability implementation within the value chain using continuous improvement - A case study of MNCs implementation of sustainability

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Alamino; Johanna Selén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; Triple Bottom Line; value chain; continuous improvement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 3. 3. Reducering av verktygskostnade

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linus Nyström; Elias Hallberg; [2020]
  Nyckelord :PDCA; cutting time; tool cost; PDCA; skärtid; verktygskostnad;

  Sammanfattning : Bucher Emhart Glass i Örebro arbetar med bearbetning och tillverkning av maskindelar, reservdelar, fixturer och prototyper för formning av glasbehållare. Nyligen har företaget installerat nya maskingrupper där varje maskin har ett verktygsförråd på några hundra verktyg. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 5. 5. Analys av interna avvikelser i ett världsledande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Jakob Friberg; Wilhelm Stark; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Förbättringsarbete; Förbättringsverktyg; Metoder; avvikelsehantering; PDCA; Metodstandard; Kvalitetsstyrning;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka och analysera verksamhetens interna avvikelser. I studien presenteras även en nulägesbeskrivning samt utförliga och handkraftiga åtgärdsförslag med målet att förbättra verksamhetens arbetssätt kring avvikelsehantering. LÄS MER