Sökning: "PEOP"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet PEOP.

 1. 1. ARBETSANPASSNING VID PSYKISK OHÄLSA -En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Katarina Jansson Mackey; [2020-06-15]
  Nyckelord :Common mental disorder; occupational therapy; return to work; work ability;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle och arbetsanpassningar vid återgång i arbete kan bli aktuella för personer som diagnosticerats med depression, utmattningssyndrom och/eller ångest. Arbetsterapeuter kan spela en viktig roll i en persons återgång i arbete genom att stödja personen och hens arbetsförmåga samt främja andra meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ahlgren Ella; Gustafsson Emma; [2020-05-04]
  Nyckelord :Sexual limitations; sexual dysfunction; Sexuality; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. LÄS MER

 3. 3. Interventions from an occupational therapy perspective for musculoskeletal disorders among healthcare workers: A systematic review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sonia Moreno Touhtouh; [2020]
  Nyckelord :WMSD; musculoskeletal injury; occupational health; prevention; PEOP;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Work-related musculoskeletal disorders (WMSD) are the leading cause of work disability. Healthcare workers (HCW) have a particularly high risk of developing these disorders. LÄS MER

 4. 4. E-arkivet, OAIS och människorna : En utforskande fallstudie om att balansera olika drivkrafter vid förvaltningen av ett e-arkiv

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Information culture; organizational culture; OAIS; standardization; e-archive; Informationskultur; organisationskultur; OAIS; standardisering; e-arkiv;

  Sammanfattning : The Open Archival Information System (OAIS) is an established reference model and an ISO standard for structuring reliable archive systems. The model does not, as models seldom do, take into account human ways of understanding and taking account of information. LÄS MER

 5. 5. FAKTORER AV BETYDELSE FÖR DELTAGANDE I AKTIVITETER HOS PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Andersson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Occupational therapy; activities of daily living; dementia;

  Sammanfattning : Bakgrund Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv anses alla människor ha ett behov av att delta i aktiviteter som en del i att uppleva hälsa och välmående. Det är ett basalt behov att vara aktiv, att känna sig kompetent i aktivitet och att själv kunna välja sina aktiviteter. LÄS MER