Sökning: "PER ANDREASSON"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden PER ANDREASSON.

 1. 1. Regleringen av Kiruna år 1900 : Stadsplanering som medel för att forma en moralisk arbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Victoria Andreasson; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; modernisering; arbetarbostäder; moral; Kiruna; LKAB; sekelskiftet; arbetare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur stadsplanering användes i sekelskiftets Kiruna som medelför att forma arbetares moral och känsla av gemenskap. Kiruna grundades år 1900 av LKAB som var den styrande aktören i processen. Undersökningen handlar om den moral somstadsplanen skulle förmedla till arbetare, både som individer och som social klass. LÄS MER

 2. 2. Socionomutbildningen ur ett studentperspektiv – en kamp mellan diskurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karl Nilsson; Fanny Andreasson; [2016]
  Nyckelord :social work; profession; discourses; knowledge base; power; education; students; socialt arbete; diskurser; kunskapsbas; makt; utbildning; studenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Fanny Andreasson and Karl Nilsson Title: The Bachelor of Science Programme in Social Work According to a Student Perspective – a Battle of Discourses Supervisor: Karin Kullberg Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed The intention of this study was to examine what conceptions social work students perceive on how their social work education presents the profession of social workers as well as handling the aspects of power which are inherent within the profession. The study involved students engaged in the final term of the Bachelor of Science Programme in Social Work at Lund Uni-versity in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering som tilläggstjänst via ett urbant konsolideringscenter En studie kring förutsättningar att konsolidera hushållsavfall och återvinningsmaterial i en stadskärna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Andreasson; Viktor Vallin; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborg vill minska trafiken i innerstaden. Som ett led i detta så har ett urbant konsolideringscenter som heter Stadsleveransen upprättats. För att det ska kunna vara ekonomiskt hållbart bör fyllnadsgraden på stadsleveransens ekipage öka. LÄS MER

 4. 4. Hälsoprofessioners uppfattningar om arbetet med överviktiga barn i skolan : En fenomenografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik; Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik

  Författare :Johan Andreasson; Christine Wiklander; [2013]
  Nyckelord :Children; Overweight; Conceptions; Public Health; Health promotion; Elementary school; High school; Barn; Övervikt; Uppfattningar; Folkhälsa; Hälsopromotion; Grundskola; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt sedan 1980-talet i Sverige. Det finns flera hälsorisker för barn med övervikt eller fetma och problemen kan bli större om övervikten permanentas kvar till vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. Barkade nävar och proletära spadar: Framställningen av arbetarförfattarna i läromedel för litteraturundervisningen i gymnasieskolan 1945-2008

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Per Johansson; Sarah Andreasson; [2009]
  Nyckelord :arbetarförfattare; proletärförfattare; arbetarlitt;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att undersöka hur de svenska arbetarförfattarna ocharbetarlitteraturen har framställts i litteraturhistoriska läromedel från efterkrigstiden. Dethuvudsakliga målet med uppsatsen, och den huvudsakliga frågan, har varit att ta reda på hurförändringen ser ut mellan 1945 och 008. LÄS MER