Sökning: "PER NILSSON författare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden PER NILSSON författare.

 1. 1. "Det enda som är varaktigt är förändring" : En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecca Nilsson; Sandra Müller; [2016]
  Nyckelord :The abolition of the statutory audit; the Audit package; Strategic Change; The Big Four; Avskaffandet av revisionsplikten; Revisionspaketet; Strategisk förändring; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Företag behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden för att överleva och för att fortsätta växa. Denna typ av anpassning benämns som strategisk förändring. År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Nu, sex år senare står branschen inför ytterligare en förändring. LÄS MER

 2. 2. Ett ramverk för portföljhantering - En fallstudie på Alfa Laval

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Per Nilsson; Jacob Gustafsson; Robin Thiberg; [2014]
  Nyckelord :Portföljhantering; strategi; process; produktportfölj; beslut; datainsamling; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ett ramverk för portföljhantering ­‐ En fallstudie på Alfa Laval Författare: Jacob Gustafsson Per Nilsson Robin Thiberg Handledare: Stein Kleppestø, universitetslektor. Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Dag Näslund, universitetslektor. LÄS MER

 3. 3. Provisionsbaserat lönesystem - Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elisabeth Nilsson; Jane Isaksson; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Provision; Opartiskhet; Förtroende; Lönesystem;

  Sammanfattning : Titel: Provisionsbaserat lönesystem – Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet? Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Fastighetsvetenskap Författare: Jane Isaksson och Elisabeth Nilsson Handledare: Per Henning Grauers Datum: Maj 2014 Syfte: Vi vill uppmärksamma ett möjligt problem för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning. Fastighetsmäklare hanterar en stor andel av dagens fastighetsaffärer och har ett ansvar för såväl affären som gentemot köpare och säljare. LÄS MER

 4. 4. Påverkar revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling medarbetarnas resultat på revisorsexamen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofie Nilsson; Gabriella Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Competence; independence; competence development; auditor examination; approved auditor; Kompetens; oberoende; kompetensutveckling; revisorsexamen; godkänd revisor;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Påverkar revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling medarbetarnas resultat på revisorsexamen? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Gabriella Isaksson, Sofie Wallberg Handledare: Per-Arne Wikström Datum: 2013-03-21 Syfte: Syftet är att beskriva hur revisionsbyråerna kan arbeta med olika kompetensutvecklingsåtgärder för att få sina anställda att lyckas på revisorsexamen och därmed bli godkända revisorer. Metod: Vi studerade teorier om kompetensutveckling och undersökte hur revisionsbyråerna arbetade med olika kompetensutvecklingsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Sverige som dykdestination : förutsättningar för dykturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Nilsson; Danny Selvåg; Johan Öhrling; [2013]
  Nyckelord :Dykning; Sverige; Turism; Dykturism; Dykturister samt ekoturism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sverige som dykdestination Författare: David Nilsson, Danny Selvåg & Johan Öhrling Kurs: Turismvetenskap III Institution:Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar Handledare: Hans Wessblad Problem: Den svenska dykturismen är relativt outvecklad. Trots detta tillhör Sverige de länder i världen som har flest dykare per capita. LÄS MER