Sökning: "PERSISKA OCH svenska uttal av ord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden PERSISKA OCH svenska uttal av ord.

 1. 1. Att uttala eller inte uttala: En kvalitativ studie i utbildningsvetenskap om elevers förmåga att uttala ord på engelska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Uttal; fonetik; dialekter; engelska; svenska; polska; arabiska; persiska; vietnamesiska; utbildning; uttalsövningar; General Works;

  Sammanfattning : Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket tidigare. LÄS MER

 2. 2. Nästa år jag ska få G i svenska - en intervjustudie med andraspråkselever på gymnasiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Berit Nordquist; [2011]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; gymnasieelever; interferens; interaktion; läsförståelse; persiska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka tre andraspråkselevers situation på gymnasiet. De tre eleverna kommer från Afghanistan, och deras hemspråk dari är en dialekt av persiskan. En fråga var huruvida interferens från hemspråket kunde märkas i elevernas skriftliga och muntliga svenska. LÄS MER