Sökning: "PESTEL"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet PESTEL.

 1. 1. Development of Framework for Drivers and Barriers in the Implementation of Supply Chain 4.0.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stella Nwakuchi Ngwaba Adare; [2020-06-22]
  Nyckelord :Industry 4.0; Supply Chain 4.0; Digitalization; Systematic Literature Review; PESTEL; Drivers; Adoption; Barriers and Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Crowdsourced Freight Delivery The value created via logistics platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yinhe Yang; Qian Yuan; [2018-07-02]
  Nyckelord :sharing economy; crowdsourcing; logistics platform; freight delivery; intermediary;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER

 4. 4. Expert perceptions on renewable energy implementation in ASEAN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nathalie Zauels; Oana Maries; [2018]
  Nyckelord :Sustainability development; Renewable energy; cross-sector collaboration;

  Sammanfattning : The world today is built on energy. Every process, whether industrial or civil, from the moment one awakes in the morning all throughout the day and into the late night, is fuelled by energy. There is an energy consumption going on twentyfour hours, every day of the year (IEA, 2017). LÄS MER

 5. 5. Opportunities and challenges for a floating offshore wind market in California

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Pieter-Jan Vandenbrande; [2017]
  Nyckelord :Floating wind turbines; California; PESTEL analysis; market challenges and opportunities;

  Sammanfattning : The offshore wind energy industry is a rapidly growing industry as solutions are becoming cost-competitive and there is an increasing need to limit greenhouse gas emissions. New floating offshore wind turbine designs now enable the access to previously inaccessible offshore wind resources. LÄS MER