Sökning: "PET CT"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden PET CT.

 1. 1. Evaluation of Data-Driven Gating for 68Ga-ABY-025 PET/CT in Breast Cancer Patients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Alain-Klaus Ncuti Nobera; [2020]
  Nyckelord :Data-driven gating; Motion Correction; Affibody molecule; ABY-025; Breast Cancer; HER2; PET CT;

  Sammanfattning : Respiratory motion during PET acquisition degrades image quality. It is mainly the area around the thorax and abdomen which is affected. External devices do provide respiratory gating solutions but are time-consuming to set up on patients and may not always be available. LÄS MER

 2. 2. Development of an MRI-compatible Multi-compartment Phantom for Dynamic Studies

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jonas Ström Seez; Frederick Holmer Fann; [2020]
  Nyckelord :Dynamic studies; Dynamic phantom; Multi-compartment analysis; MRI compatible; PET; SPECT; Gamma camera; Nuclear medicine; Dynamiska studier; Dynamisk fantom; Multi-kammar analys; MRI kompatibel; PET; SPECT; Gammakamera; Nuklearmedicin;

  Sammanfattning : Medical imaging based on radioactive tracers exposes the patient to radiation. For this reason, a phantom is preferably used for non-clinical studies such as routine quality assurance and research. The aim of this project was to design, build and test a multi-compartment phantom to be used in dynamic SPECT/CT, PET/CT and PET/MRI studies. LÄS MER

 3. 3. Cancerpatienters upplevelser i samband med PET/CT undersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arash Assadollahi Atashgah; [2020]
  Nyckelord :PET CT; Patient Experience; Anxiety; Cancer; Onkology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Positronemissionstomografi/datortomografi (PET/CT) är en nukleärmedicins undersökning. Det är en kraftfull metod som används för att för att kartlägga tumörutbredning, bestämma lämplig behandling, utvärdera given cancerbehandling och att upptäcka återfall av tumörsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus : Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sara Keinan; Elma Zaklan; [2019]
  Nyckelord :18F-FDG; Dementia diseases; Effective dose; EANM;

  Sammanfattning : Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod : Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Hassan Abbas; Melisa Huzeirovic; [2019]
  Nyckelord :cancer; radiation; stochastic effects; cancer; strålning; stokastiska skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. LÄS MER