Sökning: "PETTER ERLANDSSON"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden PETTER ERLANDSSON.

 1. 1. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristjan Erlandsson; Petter Lindström; [2016]
  Nyckelord :biologisk mångfald; efterbehandling; postindustriella landskap; sand- och grustäkt störning;

  Sammanfattning : Metoder för återställande av sand och grustäkter i Sverige har traditionellt inneburit att dölja de spår den industriella verksamheten givit upphov till. Detta är i sig motsägelsefullt då det inte är möjligt att återskapa eller återgå till det ursprungliga landskapet. LÄS MER

 2. 2. Projekt Vitrygg

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Max Lövenheim; PETTER ERLANDSSON; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen som en del av Projekt Vitrygg. Projekt Vitrygg syftar till bevarandet av den akut utrotningshotade fågelarten Vitryggig Hackspett. LÄS MER