Sökning: "PFD"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet PFD.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Att projektera för demontering : Intervjustudie och metodförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Frida Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Projektering för demontering; återvinning; återanvändning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen är mer aktuell än någonsin och internationella mål reglerar utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och återvinning. I Sverige står byggbranschen för både mer än 20 procent av landets utsläpp av växthusgaser och ger upphov till 30 procent av allt avfall. LÄS MER

 3. 3. Analys av TCAS trafikdisplay och förbättring av pilotens förståelse för systemet.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maxim De-Millo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete berör den grafiska presentationen av antikollisionssystemet TCAS. TCAS är ett oberoende system som används för att piloten ska ha en bra översyn om trafiksituationen runt om sitt egna flygplan och vid ett farligt närmande få manöverrådgivningar för att undvika kollision. LÄS MER

 4. 4. Mini Rollout Prototype

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Reglerteknik

  Författare :Carl-Adam Wåhlstedt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project aims to investigate the possibility to upgrade a given aircraft from a CAT IIIa to a CAT IIIb EASA certification. The CAT IIIb includes the CAT IIIa with an AP controlled runway rollout. LÄS MER

 5. 5. Mini Rollout Prototype

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Reglerteknik

  Författare :Carl-Adam Wåhlstedt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This final thesis project is done at the Control Laws EXPERTISE Team at the Auto Flight Control Systems Department of THALES Avionics in Toulouse. The division currently works for both aircraft and helicopter manufacturers. LÄS MER