Sökning: "PFOA"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet PFOA.

 1. 1. Sorption of perfluorinated and polyfluorinated alkylated substances (PFASs) in the subsurface of an industrial site in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Carl Sköld; [2019]
  Nyckelord :Sorption; soil-water partitioning; Kd; PFOS; PFOA; PFHxS; Sorption; fördelningskoefficient; Kd; PFOS; PFOA; PFHxS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of emerging chemicals which havereceived increasing attention due to their toxicity, persistent properties, and global distribution.In this study, sorption coefficients (Kd and KOC) of PFASs in an industrial site in Sweden wereevaluated. LÄS MER

 2. 2. Groundwater Flow and Transport Modelling of PFASs in Åkersberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Worada Boonraksasat; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modelling; contaminant transport; Visual MODFLOW; MODPATH; MT3DMS; PFASs; AFFFs;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams. LÄS MER

 3. 3. Determinants of serum perfluoroalkyl acid concentrations in Swedish adolescents and the importance of drinking water as a source of exposure

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jennifer Nyström; [2019]
  Nyckelord :perfluoroalkyl acids; PFAAs; adolescents; determinants; exposure; drinking water;

  Sammanfattning : The persistent and toxic perfluoroalkyl acids (PFAAs) are ubiquitously present in the environment and reach humans predominantly via food and drinking water. The aim of the present study was to investigate the effect of low-grade (<10 ng L-1 of single PFAAs) contaminated PFAAs drinking water on serum PFAA concentrations in a representative Swedish adolescent population, and to examine the influence of potential determinants on the variation of the PFAAs serum concentrations. LÄS MER

 4. 4. Suspect screening of human serum with UHPLC-QTOF/MS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Louise P. Poolsri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of environmental pollutants has increased due to the increased production and the use of various chemicals in different applications. An estimation of today’s synthetic chemicals is approximately 50,000 to 100,000 and many of them may be harmful to humans and the environment. LÄS MER

 5. 5. Humanexponering för PFOS via konsumtion av egenfångad fisk från vattendrag runt Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Torbjörn Lennqvist; [2018]
  Nyckelord :PFOS; PFOA; egenfångad fisk; perfluorerade ämnen; polyfluorerade ämnen; högfluorerade ämnen; sötvattenfisk; exponeringsmodell; abborre; Perca fluviatilis;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp mycket stabila substanser. Vissa PFAS är klassade som persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT-ämnen) och har en negativ hälsoeffekt på människor och djur. LÄS MER