Sökning: "PHILIP ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden PHILIP ANDERSSON.

 1. 1. Val av revisor i onoterade ägarledda företag : En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Andersson; Daniel Thuresson; [2019]
  Nyckelord :Val av revisor i ägarledda onoterade företag; val av revisor; revisorer i SMEs;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Creating Dynamic Robot Utterances in Human-Robot Social Interaction : Comparison of a Selection-Based Approach and a Neural Network Approach on Giving Robot Responses in Conversations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Andersson; E Soon Ko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines two different approaches to dialogue management system in order to achieve dynamic utterances in human-robot social interactions. This was done in order to determine whether Robot Assisted Language Learning is viable as a solution to the current teacher shortage situation in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Musikläraren i mötet med yrkeslivet - En intervjustudie i musiklärarens förhållande till sin identitet som lärare och musiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Philip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Musiklärare; Identitet; Socialisation; Yrkeslivet; Musiker; Lärare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Music teacher; Teaching profession; Musician; Teacher; Identity; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på hur nyexaminerade musiklärare ser på sin identitet som musiklärare och huruvida de också identifierar sig som musiker. Genom en kvalitativ intervjustudie har tre informanter svarat på frågor kring valet att bli musiklärare, musiklärarutbildningen och deras tidiga yrkessocialisation. LÄS MER

 4. 4. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Diab Control System

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jean-Philip Lee; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to control a system or process a PID-regulator is often used although they can be difficult to tune so that they give the system a preferred behaviour. The goal with this project is to tune a PID-controller that controls the temperature of a large water tank. LÄS MER