Sökning: "PHILIP ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden PHILIP ANDERSSON.

 1. 1. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Diab Control System

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jean-Philip Lee; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to control a system or process a PID-regulator is often used although they can be difficult to tune so that they give the system a preferred behaviour. The goal with this project is to tune a PID-controller that controls the temperature of a large water tank. LÄS MER

 3. 3. Board Gender Diversity and Firm Financial Performance : A Study of 100 Companies Listed on Nasdaq Stockholm

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Frida-Maria Wallgren; Philip Andersson; [2018]
  Nyckelord :Board Gender Diversity; corporate governance; gender quota; Tobin s Q; Blau; Shannon; board of directors; gender equality; Sweden;

  Sammanfattning : Background:           This thesis was written in context of the debate concerning gender equality and female representation on company boards. Gender quota legislation have been implemented by various countries on a national level, and a similar regulation was proposed by the European Commission. LÄS MER

 4. 4. Home Assistant Navigation - Smart Optical and Laser Orientation : H.A.N.S.O.L.O

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :PHILIP ANDERSSON; EDVIN KUGELBERG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the market for autonomous home assistants steadily growing, reasons for the development of new ways of communicating with the robot assistants have emerged. This thesis aims to develop a system wherein a human can draw instructions for the robot to interpret and follow or perform. An autonomous robot based on an Arduino board was built. LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktioner på storbankernas köprekommendationer : En fallstudie av de svenska storbankernas köprekommendationer på kort och lång sikt och dess utveckling gentemot OMXSPI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Ferman; Philip Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER