Sökning: "PHILIP ANDERSSON"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade orden PHILIP ANDERSSON.

 1. 11. Home Assistant Navigation - SmartOptical and Laser Orientation : H.A.N.S.O.L.O

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Philip Andersson; Edvin Kugelberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the market for autonomous home assistants steadilygrowing, reasons for the development of new ways of communicatingwith the robot assistants have emerged. Thisthesis aims to develop a system wherein a human can drawinstructions for the robot to interpret and follow or perform.An autonomous robot based on an Arduino boardwas built. LÄS MER

 2. 12. Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kehan Andersson; Philip Fathers; [2017]
  Nyckelord :Fotbollsagent; Agentverksamhet; Agentlicens; Fotboll; Klubbrepresentant; Kommersialisering; Professionalisering;

  Sammanfattning : Fotbollsagenter har under en längre tid framställts negativt och i en del fall har yrkets existens och plats inom elitfotbollen ifrågasatts. Påståenden om att de “stjäl” från fotbollen och att de inte har något i fotbollen att göra har väckt medial uppmärksamhet och debatter genom åren. LÄS MER

 3. 13. Taktningsutrustning till Ljungbymaskin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Persson; Ludvig Andersson; [2017]
  Nyckelord :Taktningsutrustning; hjullastare; Ljungby maskin; produktionsutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was made on behalf from the wheel load maker Ljungby Maskin AB. Ljungby Maskin is right now in an expansive stage with a development of the welding workshop and the paint shop. In relationship to this they are also changing from station assembly to production line. LÄS MER

 4. 14. Hur kan en skola med högre energianvändning än det svenska genomsnittet energieffektiviseras? : Energikartläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :David Andersson; Philip Olsson; [2017]
  Nyckelord :Energy audit; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; Energy saving; Energy efficiency; Primary and middle school; Energikartläggning; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; Energibesparing; Energieffektivisering; Lågstadie- och mellanstadieskola;

  Sammanfattning : Europeiska unionen som helhet är en av de största energianvändarna och har en av världens största utsläpp av växthusgaser. För att minska globala uppvärmningen har mål sats upp för att medeltemperaturen på jorden inte ska öka mer än 2 grader sen förindustrielltid. LÄS MER

 5. 15. Finding the Densest Common Subgraph with Linear Programming

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alexander Reinthal; Anton T örnqvist; Arvid Andersson; Erik Norlander; Philip Stålhammar; Sebastian Norlin; [2016-11-15]
  Nyckelord :Linear Programming; Graph theory; Dense Subgraphs; Densest Common Subgraph;

  Sammanfattning : This thesis studies the concept of dense subgraphs, speci cally for graphs with multiple edge sets. Our work improves the running time of an existing Linear Program (LP) for solving the Densest Common Subgraph problem. LÄS MER