Sökning: "PHP"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet PHP.

 1. 1. Phasal Polarity in Swahili

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Aron Zahran; [2021-09-01]
  Nyckelord :Swahili; Bantu languages; phasal polarity; tense; aspect; grammaticalization;

  Sammanfattning : This scope of this essay is to investigate and systematically describe a set of linguistic items in Swahili expressing Phasal Polarity (PhP), i.e. the notions of ‘NOT YET’, ‘ALREADY, ‘STILL’, and ‘NO LONGER’. LÄS MER

 2. 2. Digitalt verktyg för kollaborativ idégenerering : Jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och implementering mot molnplattform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; cloud computing; web programming; Brainstorming; idea generation; Människa-dator-interaktion; JavaScript; HTML; molntjänst; webbprogrammering; Brainstorming; idégenerering;

  Sammanfattning : Den här studien har genomförts i samarbete med Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten hanterar tjänstepensioner för de som är, eller har varit, statligt anställda. LÄS MER

 3. 3. Webbplats i WordPress : Modulär uppbyggnad med ACF plugin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Hjemdahl; [2021]
  Nyckelord :Web Content Management System WCMS ; WordPress; Advanced Custom Fields ACF ; PHP; Tailwind.;

  Sammanfattning : The report is about the project with the aim of building a front-end solution on a website in the WCMS WordPress for the customer Photon Sports through the full-service agency Oh My. The website, which will be built from an already developed design, will showcase the company's product and include a function for interested parties to sign up for a waiting list. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och no code : Fallstudie med företaget Lyxrummet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Shawbo Sharifzadeh; [2021]
  Nyckelord :No code; PHP; web programing; HTML; CSS; No code; PHP; webbprogrammering; HTML; CSS;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt har varit att skapa en jämförelse mellan två olika webbutvecklingsmetoder, no code och klassisk webbprogrammering, jämförelsen har skapats via en fallstudie hos företaget Lyxrummet där två webbutiker har skapats med dessa två olika metoder. No code-plattformen som använts har varit Wordpress och den klassiska webbprogrammerings metoden som använts har varit med språken PHP, HTML och CSS. LÄS MER

 5. 5. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER