Sökning: "PHP"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet PHP.

 1. 1. Webbplats i WordPress : Modulär uppbyggnad med ACF plugin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Hjemdahl; [2021]
  Nyckelord :Web Content Management System WCMS ; WordPress; Advanced Custom Fields ACF ; PHP; Tailwind.;

  Sammanfattning : The report is about the project with the aim of building a front-end solution on a website in the WCMS WordPress for the customer Photon Sports through the full-service agency Oh My. The website, which will be built from an already developed design, will showcase the company's product and include a function for interested parties to sign up for a waiting list. LÄS MER

 2. 2. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av PHP-baserade innehållshanteringssystem : Med fokus på att skapa plugin till WordPress, Joomla och Drupal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Niklas Knutes; [2021]
  Nyckelord :CMS; WordPress; Joomla; Drupal; jämförande studie; plugin;

  Sammanfattning : Inom webbutveckling så är en stor del av webben utvecklad och administrerad med hjälp utav Content Management System (CMS) närmare bestämt hela 43,6% av alla webbsidor hanteras av någon typ av Content Management System. När utveckling av en webbsida är aktuellt, så finns det flera val som behöver göras, ska det genomföras egenutveckling, skall ett ramverk användas eller ska ett CMS användas. LÄS MER

 4. 4. Webbutiken Radbikes : När WordPress möter WooCommerce

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Caroline Törner; [2021]
  Nyckelord :VSC; HTML; CSS; PHP; JavaScript; WordPress; WooCommerce;

  Sammanfattning : The goal with this exam project is to take as much knowledge as possible from earlier courses I’ve taken at the webdevelopment program at Mid Sweden University and use this knowledge for a project for a company working with webdevelopment. I’ve chosen to do my exam project for David Törner Web agency who’s main goals are to work with Content Management Systems, (CMS). LÄS MER

 5. 5. Intern företagsapplikation : För en effektiv informationshantering

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Malin Svensson; [2021]
  Nyckelord :WordPress rest API; jQuery; Ajax; PWA; php; tema; mu-plugin;

  Sammanfattning : The report presents information about the development of an intern logbook made for the company Ångtvättbilen Västernorrland. The application is created with the goal and purpose to make the daily data management more effective and to gather all the coworkers information in one tool. LÄS MER