Sökning: "PI max"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden PI max.

 1. 1. Autonomous flying  of quadrotor : for 3D modeling and inspection of mineshafts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Max Unander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents a purposed navigation and control solution for autonomous ying of a quadrotor in conned spaces where positioning with GPS is notfeasible. The problem and related application considered is autonomous ying of a quadrotor in mineshafts for 3D modeling and inspection. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av webbaserat blixtdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Anhar Al Sayfi; Max Kufa; [2016]
  Nyckelord :Sensor; AS3935; Lightning detection; TOA; Algortihm; MDF; Php; Apache; LAMP; Rasperry pi; server; Pushbullet.; Sensor; AS3935; Blixtdetektering; TOA; Algoritm; MDF; Php; Apache; LAMP; Rasperry pi; server; Pushbullet.;

  Sammanfattning : In this paper we suggest a lightning detection system capable of warning a local populous of incoming lightning weather using a combination of the AS3935 sensor and the one-board-computer Raspberry Pi, in an attempt to design a product that is cheap, mobile and easy to use. The product is composed of a sensor net that registers and reports lightnings on a webserver. LÄS MER

 3. 3. Olive Oil Market Trends -The Importance of An Appealing Packaging Design

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Hübinette; Jenny Jonas; [2013]
  Nyckelord :Förpackningsdesign; positionering; 3D-modellering; eye-tracking; shelf impact; grafisk design; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats besvaras frågan om vilka designlösningar på förpackningen till en olivolja som i butikssammanhang positionerar sig som mer exklusiv och därmed bidrar till att målgruppen inhandlar produkten. För att ta reda på detta har observationer på sådana olivoljeflaskor gjorts i tre utvalda butiker. LÄS MER

 4. 4. MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA - JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Kellersson; [2012]
  Nyckelord :Andningsmuskelstyrka; Hårt munstycke; Master Screen Body JEAGER; Mjukt munstycke; PE max; PI max; Hard mouthpiece; Respiratory muscle strength; Soft mouthpiece; Hard mouthpiece;

  Sammanfattning : 1 MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING ELIN KELLERSSON Kellersson E, Jämförelse av andningsmuskelstyrke mätning på ny utrustning. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för biomedicinsk Laboratorievetenskap, 2012. LÄS MER