Sökning: "PIGS-länder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet PIGS-länder.

  1. 1. Finanspolitiska åtstramningar : Portugal, Grekland, Irland och Spanien

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Annie Linde; [2011]
    Nyckelord :Finanspolitik; PIGS-länder; Finanskrisen; Åtstramningar;

    Sammanfattning : Denna uppsats sammanställer de finanspolitiska åtgärderna som genomförs i Portugal, Irland,Grekland och Spanien. Baserat på tidigare forskning diskuteras hur finanspolitiken bör utformas för att ge en så liten negativ effekt som möjligt på ekonomisk tillväxt. LÄS MER