Sökning: "PINK"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet PINK.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. Optimization and Characterization of Luminescent Materials for the ESS Proton Beam Imaging System

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Emelie Wiklund; Anton Järild; [2021]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Luminescent materials; Cr-doped Alumina; Proton Beam Imaging System; ESS; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spallation sources such as European Spallation Source (ESS) produces neutrons by bombarding high-energy protons onto the target wheel. To determine the location of the proton beam a Proton Beam Imaging (PBI) system will be installed. LÄS MER

 3. 3. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 4. 4. Färgens och typografins inverkan på tillförlitlighet till e-handelswebbsidor ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Aino-Maija Markkula; Sally Hansson; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; credibility; typography; colour; graphic design; webpage; e-handel; tillförlitlighet; typografi; färg; grafisk design; webbsida;

  Sammanfattning : SyAet med denna studie var a< förstå hur konsumenter i Sverige med olika könsroller och åldrarupplever elektroniska (e-) handelswebbsidor som =llförlitliga baserat på den visuella designen.SyAet besvarades genom a< undersöka färg- och typografins påverkan på upplevd =llförlitlighet före-handelswebbsidor, u=från konsumentens perspek=v. LÄS MER

 5. 5. Women do not wear pink in Latin America : A study of the Pink Tide’s controversial legacy in gender equality in South America

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nordiska Latinamerikainstitutet

  Författare :Marisa Payva; [2021]
  Nyckelord :Pink Tide; Gender Gap; South America; Maternity leave; Parental leave;

  Sammanfattning : The possibility to earn a living and support a family independently is still a utopia for many women all around the world. Many organizations are constantly fighting for awareness of these issues and strive for an improvement in women’s economic equality. LÄS MER