Sökning: "PIPER"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet PIPER.

 1. 1. Fängslande roman som främjar medmänsklighet : En intersektionell analys av romanen Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; intersektionalitet; Cultivating humanity; självbiografi; etnicitet; kön; klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman utifrån dels ett intersektionellt perspektiv och dels utifrån Martha C. Nussbaums begrepp Cultivating humanity som handlar om hur vi ska utbilda människor till att bli goda världsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Att härska över sitt eget öde : En tematisk analys av kvinnors makt och frihet i Anna Laestadius Larssons historiska romaner Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hamberg; [2018]
  Nyckelord :makt; frihet; ofrihet; kvinnor; Sverige; Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie von Fersen; Sophie Piper; genussystem; 1700-talet; 1800-talet; adel; kungamakt; tematisk analys; Anna Laestadius Larsson; Barnbruden; Pottungen; Räfvhonan; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 4. 4. Constitution of religious liberty : God, Politics and the First Amendment in Trump's America

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helen Piper; [2018]
  Nyckelord :religious liberty; First Amendment religion clauses; legal protection of religious liberty in the United States; Supreme Court of the United States religion clause jurisprudence; case study religious liberty under Trump; SCOTUS religious liberty case law; legal theory religious liberty; De Facto disestablishment; De Jure disestablishment; non-preferentialism; separationist; Jeffersonian compromise;

  Sammanfattning : This thesis starts by describing the legal foundation of religious liberty in the United States and the evolvement of the religion clause jurisprudence. Then follows an outline of the main legal theories on religious liberty. LÄS MER

 5. 5. Age–Related Perspectives on the Biomechanics of Traumatic Injury

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Silvia Pezzutti; [2017]
  Nyckelord :FE Model; Pediatric; Age; Injuries;

  Sammanfattning : Finite element models have the potential to accurately represent the pediatric body, both from the anatomical and topological point of view. They can describe changes in size and shape as well as changes in the biomechanical properties. LÄS MER