Sökning: "PISA"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet PISA.

 1. 1. Läsvanor, läsattityder och läsmotivation hos högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsvanor; läsattityd; läsmotivation; läsförmåga; Self determination theory; svenska som andraspråk; högstadieelever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka tio femtonåriga andraspråkstalande pojkars och flickors läsvanor, läsattityder och läsmotivation samt att försöka identifiera faktorer som främjar högstadieelevers läsning. Vid datainsamlingen nyttjades semistrukturerade intervjufrågor samt en aktualiserad och reviderad variant av PISA:s elevenkät från 2018. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivningar av matematikundervisning vid måltiderna i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Sjögren; Matilda Borén; [2021]
  Nyckelord :matematik; förskollärare; måltider; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle handlar mycket om matematik vilket gör det till ett viktigt ämne. Forskning visar på att många yrken idag är i behov av matematiska kompetenser men att intresset för matematik minskar bland dagens ungdomar. Det är även något som PISA-undersökningar visat på. LÄS MER

 3. 3. Kravställningar och språkförmågor : En analys av kursplaner i svenska tillhörande Lpo 94/Lgr11

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Hjort; [2021]
  Nyckelord :styrdokument; kunskapskrav; läsförståelse; skrivförmåga; läroplansteori; PISA;

  Sammanfattning : I det här arbetet jämför jag kunskapskrav, syfte och målsättningar för språkförmågorna läsförståelse och skrivförmåga i de två kursplanerna för svenska tillhörande de två senaste läroplanerna Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Jag undersöker dessutom om någon av dessa två språkförmågor prioriteras i någon av kursplanerna. LÄS MER

 4. 4. Utbildningskvalitet och Ekonomisk Tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :August Sunnemark; [2021]
  Nyckelord :Economic growth; Education Quality; PISA; Panel Regression; OECD; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study focuses on the topic of education and economic growth. The aim of this study is to investigate the relationship between education and economic growth amongst the OECD member countries. What sets this study apart from a lot of the research is the inclusion of both quantitative and qualitative measures of education. LÄS MER

 5. 5. Bäst i test eller undervisningens dödsattest? : OECD och den globala utbildningsvisionen: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonathan Engqvist; Linn Vernersson; [2021]
  Nyckelord :PISA; OECD; New Public Management; Legitimitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska genom vilka handlingar OECD sprider New Public Management och vilket inflytande det får på den nationella politiken. Dessutom har studien undersökt varifrån OECD får sin legitimitet och hur det tar sig uttryck. LÄS MER