Sökning: "PL"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet PL.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 3. 3. Characterization of cellular enzymatic activity through functional single cell analysis using DropMap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Immunteknologi

  Författare :Linnea Gidner; [2020]
  Nyckelord :Single-cell analysis; enzymatic activity; cell heterogeneity; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Assuming normal distribution within cell populations has long been status quo in cellular research. With the fast development of techniques, numerous examples of heterogeneites within isogenic cultures have been unveiled, demonstrating the need of single cell analysis. LÄS MER

 4. 4. Sn-Pb-mixtures for Perovskite Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fanny Amanda Karolina Baumann; [2020]
  Nyckelord :Perovskite Solar Cells; PSC; Sn; Tin; Lead; Pb; FAPI; Renewable Energy; Compositional Engineering; Interfaces; Morphology; PL; Photoluminescence; Thin film stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Perovskite research has quickly gone from non-existent to one of the biggest reseach areas in Photo- voltaics. There are still many questions to be solved regarding the stability, environmental impact, reproducible large area devices, efficiency and module fabrication cost of Perovskite Solar Cells, PSCs, before commercial up-scaling. LÄS MER

 5. 5. Sputtering of High Quality Layered MoS2 films

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Sari Abid Al Shaybany; [2020]
  Nyckelord :MoS2; molybdenum; molybdenum disulfide; sputtering; magnetron sputtering; high quality; sulfur; H2S; argon; pressure; temperature; high temperature; monolayer; few layers; large scale;

  Sammanfattning : We have deposited bulk, monolayer and few-layers as well as large-scale 2D layered MoS2 thin films by pulsed DC magnetron sputtering from an MoS2 target. MoS2 has gained great attention lately, together with other layered Transition Metal Dichalcogenides (TMDCs), for its unique optical and electrical properties with thickness-dependent bandgap. LÄS MER