Sökning: "PLA"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet PLA.

 1. 1. Effekterna på mekaniska egenskaper hos PLA filament efter återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mohamed Mohamed; Domian Yonan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fused deposition modeling (FDM) is a quick developing additive manufacturing (AM) technology because of its ability to construct functional practical elements with complicated geometries. AM enables the design of complex three-dimensional (3D) objects by depositing materials layer by layer. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 3. 3. Effect of infill density on mechanical and fire properties of polylactic acid composites produced by FDM 3D-printing technology

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :David Aronsson Edström; Oskar Lundberg; [2022]
  Nyckelord :3D-printing; FDM; PLA; fire; fire engineering; cone calorimeter; tensile test; UL-94;

  Sammanfattning : 3D-printing is a new and upcoming manufacturing technique that can significantly reduce time and material losses in production. Fused deposition modeling (FDM) is one of the most commonly used 3D-printing methods for processing conventional thermoplastic polymers. LÄS MER

 4. 4. 3D printer in dosimetry and mammography – designing and testing an OSL dosemeter holder and a low contrast-detail phantom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Måns Boll; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Today, 3D printing is a versatile tool used in a wide range of fields. With the advent of more cost-effective fused deposition modelling (FDM) 3D printing technologies it is time to investi- gate what such a 3D printer has to offer in radiation science applications. LÄS MER

 5. 5. Design of an Autonomous underwater drone for achieving efficiency in the operation of the sensor package during monitoring of water bodies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Muaz Abdul Muti; [2022]
  Nyckelord :Autonomous; drone; sensor; stainless steel;

  Sammanfattning : Background: the process of water quality monitoring is a critical quality assurance process. However, conventional methods include monitoring by a team of divers going to different depths to collect water samples. This method is expensive, time-consuming, and can lead to adverse consequences like a fatality. LÄS MER