Sökning: "PLATS"

Visar resultat 1 - 5 av 9973 uppsatser innehållade ordet PLATS.

 1. 1. ATT RESA MED ELLER MOT MILJÖN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Wessbladh; [2023-03-20]
  Nyckelord :Transport; mobilitet; EU; hållbarhet; klimat; TPB; plats;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to contribute to the research on the choice of transport in everyday travel. This has been investigated through qualitative interviews with young adults in Sweden and Germany. Four interviews were conducted with in total eight participants. The focus of this thesis has been on primarily three things. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mia Jovanovic; Vera Lundell; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; språkbarriär; kommunikation; tolk; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjuksköterskan och patienten inte kan förstå varandra till följd av språkbarriärer, finns det risk för misskommunikation vilket skulle kunna påverka den personcentrerade vården. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda sig av resurser såsom till exempel tolk. LÄS MER

 3. 3. En plats för vikarien? Vikariers erfarenheter och vikarierandets förutsättningar i Göteborgs grundskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Fernström; [2023-03-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Göteborgssviten: underjorden och Forest Fuel. En fenomenologisk undersökning av två offentliga konstverk genom Rachel Hanns scenografiteori

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Miriam Hagström; [2023-02-21]
  Nyckelord :offentlig konst; plats; Göteborg; fenomenologi; Rachel Hann;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore the relationship between two site-specific public artworks in Gothenburg and the public places they inhabit as well as how they affect the experience of said places. This is done through a methodological framework combining a phenomenological approach and observations in situ with an expanded concept of place borrowed from art historian Miwon Kwon. LÄS MER

 5. 5. Framtidens bolagsstämma – fysisk, digital eller hybrid?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Carlén; [2023-02-07]
  Nyckelord :Digital bolagsstämma; Bolagsstämma; Aktiebolagslagen; Aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : Enligt 7 kap. 15 § ABL ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan i bolagsordningen särskilt angiven ort i Sverige. LÄS MER