Sökning: "PLC"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet PLC.

 1. 1. Virtual Commissioning of an industrialwood cutter machine : A software in the loop simulation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Montero Vera Edgar Alexander; [2020]
  Nyckelord :Virtual commissioning; PLCSIM advanced; digital twin; mechatronics concept designer; SIMIT; TIA Portal; PLC; HMI; software in the loop.;

  Sammanfattning : The methods used today for the commissioning and validation of industrial machines requires theconstruction of physical prototypes. Those prototypes help the engineers to e.g. validate if theprogram code meant to control a machine works as intended. LÄS MER

 2. 2. Development of measurement algorithm in an industrial PLC : An evaluation of DSOGI-PLL for real time measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :Phase locked loop; DSOGI-PLL; Symmetrical component extraction; Measurement algorithm;

  Sammanfattning : The aim of this project was to devise an algorithm for three phase AC power grid measurements that could be utilized in an excitation system for controlling generators. This application requires fast and accurate measurements even when the voltages in the power grid are characterized by unbalanced three-phase, frequency variations and harmonic distortions. LÄS MER

 3. 3. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER

 4. 4. Utveckling av koncept för att reglera reaktiv effekt vid generatordrift via PLC : Framtagande och provning av prototyp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Gran; Erik Hård; [2019]
  Nyckelord :reactive effect; reactance; reactivity; capacitance; capacitivity; inductance; inductivity; generator; phase compensation; microprocessor; PLC; arduino; potentiometer; reaktiv effekt; reaktans; reaktivitet; kapacitans; kapacitivitet; induktans; induktivitet; generator; faskompensering; mikroprocessor; PLC; arduino; potentiometer;

  Sammanfattning : I projektet utreds möjligheterna kring att kunna kontrollera en generators reaktiva effektproduktion genom att styra magnetiseringsströmmen från en PLC. Som metod för styrning från PLC beslutades att en signal på 0-5V skulle användas. LÄS MER

 5. 5. Optimering av kompressorstyrning : För kostnadseffektivare styrning av multipla kompressorer i ett tryckluftssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Samuel Sigvardsson; [2019]
  Nyckelord :Air compressors; optimization; air pressure regulation; Kompressorer; optimering; tryckluftsreglering;

  Sammanfattning : För att skapa konkurrenskraft krävs alltid optimering, av flera olika processer, mot mer energi- och kostnads-effektivitet. Anläggningen som används i detta projekt, ett kraftvärmeverk som byggdes så sent som 2015, har dragits med vad som verkat vara en icke optimal drift av tryckluftssystemet med tre identiska, frekvensomformarstyrda kompressorer. LÄS MER