Sökning: "PLS"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet PLS.

 1. 1. Att äta kakan och ha den kvar : En studie om universitetsstudenters medvetenhet, attityd, och beteende gällande cookies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Fanny Jonasson; Amanda Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Cookies; CPM; Communication Privacy Management Theory; PLS; Partial Least Square; Awareness; Attitude; Behaviour.; Cookies; CPM; Communication Privacy Management Theory; PLS; Partial Least Square; Medvetenhet; Attityd; Beteende;

  Sammanfattning : Cookies är idag ett utbrett fenomen som nyttjas vid digital insamling av information. Informationen som samlas in är ofta av personlig karaktär och används bland annat för att individanpassa användarupplevelser på webbsidor. Ovissheten kring digital insamling av personlig information skapar en oro som idag är mycket omdebatterad. LÄS MER

 2. 2. Är projektledarens praxis relevant för projekteffektivitet? : En studie om övergången mot personliga aspekter och dess betydelse för projekteffektivitet.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Elin Viklund; Daniel Thulin; [2019]
  Nyckelord :Projekteffektivitet; Projektledarpraxis; Psykosociala aspekter; PLS-analys; Byggindustri;

  Sammanfattning : Bakgrund. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten. För att anpassa sig till dagens projektbaserade organisationsklimat krävs det att organisationer blir mer adaptiva för att kunna hantera förändringar orsakade av extern turbulens. LÄS MER

 3. 3. Överföring av NIR metod för kvantitativ analys mellan olika instrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :George Mado; [2019]
  Nyckelord :NIR; Metod; Modell; Multivariat; Spektra;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att överföra en metod- från ett Antaris NIR-instrument på AstraZeneca Macclesfield till ett Bomem 3600 NIR-instrument på AstraZeneca Gärtuna. Metoden används för att säkerställa att biprodukten form L ligger under specificerat gränsvärde för produkten. Kvantitativa NIR metoder är inte absoluta. LÄS MER

 4. 4. Analyzing the acceptance of Air Taxis from a potential user perspective : Extending the Technology Acceptance Model towards an Urban Air Mobility Acceptance Model (UAMAM)

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lucas Rohlik; Sebastian Stasch; [2019]
  Nyckelord :Urban Air Mobility; Air Taxis; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Background: A continuously growing urban population leads to congested urban areas. As a result, people are wasting time being stuck in traffic. One way of solving this problem is to use the air for moving people. Thus, companies all over the globe are working extensively on approaches for Urban Air Mobility such as air taxis. LÄS MER

 5. 5. Lake biology as a function of catchment characteristics and water quality parameters – focus on phytoplankton

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Jenny Näslund; [2019]
  Nyckelord :phytoplankton; total phosphorus; catchment; soil properties; land use; agriculture; water framework directive; ecological status;

  Sammanfattning : According to the EU Water Framework Directive, phytoplankton should be included for assessment of the ecological status of lakes. Phytoplankton respond rapidly to environmental changes and are a particularly good indicator of nutrient loads. LÄS MER