Sökning: "PM hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden PM hälsa.

 1. 1. The Environmental Impact of an Automotive Plastic Component : A lifecycle approach of a deco panel scenario analysis of two different plastics

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paula Ackerstierna; [2019]
  Nyckelord :LCA; car; instrument panel;

  Sammanfattning : The transport sector is a major end-user of energy. As consumers are becoming aware and conscious of their environmental footprint making the enviromental footprint of automobile components one of the requirements in new product design development. The purpose of the study is to identify environmental impacts of a plastic panel. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga misshandeln : psykisk misshandel av barn och möjliga konsekvenser för vuxenlivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Hulthén; Anna Norstedt; [2019]
  Nyckelord :childhood; emotional abuse; mental health; nursing; outcomes;

  Sammanfattning : Background: Childhood emotional abuse can lead to mental illness. Research about emotional abuse is limited and therefore complicates the work of the nurse, since understanding of what emotional abuse means is of importance. LÄS MER

 3. 3. Role of timeouts in table tennis examined

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michaela Karlsson; Alexandra Sandéhn; [2019]
  Nyckelord :Coaching; match analysis; psychological momentum; scoring outcome; timeout;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to examine the role of timeouts in competitive elite table tennis in relation to psychological momentum (PM). To that end, archival data from elite top-international matches (N= 48) was firstly examined to gather information on when timeouts are most taken, and whether these have any objective influence on subsequent performance (set outcome and ultimately match outcome). LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av information vid abort : PM för en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Wahlqvist; Desireé Perrault; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organisatoriskt lärande för att öka vårdkvalitet : Lärdomar av att utveckla processledning vid en operations- och intensivvårdsklinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd; Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Frida Aronsson; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Operation and intensive care unit; organizational learning; process management; Quality improvement; Förbättringsarbete; kvalitetsförbättring; operation- och intensivvårdsklinik; organisatoriskt lärande; processledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Komplexa verksamheter måste fokusera på processerna, ett organisatoriskt helhetsperspektiv och lärande samt ha patienten i centrum för att säkra vårdkvaliteten. På Operations- och intensivvårdskliniken, Ryhov, har processarbete påbörjats men utvecklingspotential finns samt utrymme för tydligare rutiner gällande patientdelaktighet. LÄS MER