Sökning: "PM omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden PM omvårdnad.

 1. 1. Den osynliga misshandeln : psykisk misshandel av barn och möjliga konsekvenser för vuxenlivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Hulthén; Anna Norstedt; [2019]
  Nyckelord :childhood; emotional abuse; mental health; nursing; outcomes;

  Sammanfattning : Background: Childhood emotional abuse can lead to mental illness. Research about emotional abuse is limited and therefore complicates the work of the nurse, since understanding of what emotional abuse means is of importance. LÄS MER

 2. 2. Kompressionsbehandling vid venös insufficiens : Faktorer av betydelse för följsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Andersson; Isabella Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Venous insufficiency; compression therapy; adherence; nursing; Venös insufficiens; kompressionsbehandling; följsamhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ näringsdryck och postoperativt obehag : -En randomiserad studie vid gastric bypasskirurgi hos kvinnliga patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; Carbohydrates; Nausea; Pain; Preoperative nourishment; Protein; Gastric bypass; Kolhydrater; Illamående; Smärta; Preoperativ näring; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i dagens samhälle. Laparoskopiskt Gastric bypass (LGBP) utförs för att hjälpa personer med fetma till viktminskning och det är vanligt att dessa patienter upplever postoperativt illamående, buksmärta och huvudvärk efter ett operativt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Att identifiera och tillgodose äldre personers omvårdnadsbehov på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Katri Zander; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Akutmottagning; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : Den äldre generationen i Sveriges befolkning ökar vilket kan förväntas avspeglas genom tillströmningen av äldre personer som söker vård på akutmottagningar. Det är därför angeläget att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar besitter kunskap om äldre och åldrandet för att kunna tillämpa ett akut omhändertagande men också att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer. LÄS MER

 5. 5. Erbjuda undersökning - För kvinnans, fostrets eller barnmorskans skull : En intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Zandra Lindgren; Ronja Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Midwife; reduced fetal movements; fetal death; telephone counseling; advice; Barnmorska; minskade fosterrörelser; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fosterrörelserna ses som ett friskhetstecken. Fostrets rörelser ändrar karaktär under graviditeten, men det är en myt att de ofta blir svagare i slutet av graviditeten. Minskade fosterrörelser är ett viktigt kliniskt tecken som kan föregå intrauterin fosterdöd (IUFD). LÄS MER