Sökning: "PME"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet PME.

 1. 1. Nordic Private Equity Performance - Do Nordic Private Equity funds outperform public markets, and how do they compare to their global counterparts?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Michael Wielondek; Daniel Espelund; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Nordic; Performance; PME; TWR;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the cross-sectional performance of Nordic Private Equity funds. More specifically, the paper aims to evaluate the performance of the buyout and venture capital funds with vintages 1994-2012, and assess it in relation to relevant benchmarks in order to appraise the value creation potential as compared to public markets, and global competitors within the field. LÄS MER

 2. 2. Sensorbaserad kvalitetskontroll av råvatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Oskarsson; Esmeralda Frihammar; Mathias Wallin; Madeleine Gobl; Ylva Kjellgren; Alexi Lampinen; Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd på uppdrag av företaget Norrvatten vilka driver vattenverket Görvälnverket i Jakobsberg utanför Stockholm. Studien är uppdelad i tre huvudmål. Det första målet innefattar att utföra en analys av befintlig mätdata från en sensor som sitter inuti vattenverket. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Private Equity Returns from the Investor Perspective - are Limited Partners Getting Carried Away?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Hederstierna; Richard Sabrie; [2017]
  Nyckelord :Private Equity; Performance; PME; Public Markets; Direct Alpha;

  Sammanfattning : In this study, we evaluate the performance of close to 900 buyout and venture capital funds from 1979 to 2008. Returns are measured using traditional performance measures, the internal rate of return and the investment multiple, as well as four different Public Market Equivalent measures, which compares private equity fund returns to the returns of corresponding investments in a publicly traded index. LÄS MER

 4. 4. Implementation of the Particle Mesh Ewald method on a GPU

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Iupinov Alexei; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Particle Mesh Ewald (PME) method is used for efficient long-range electrostatic calculations in molecular dynamics (MD).In this project, PME is implemented for a single GPU alongside the existing CPU implementation, using the code base of an open source MD software GROMACS and NVIDIA CUDA toolkit. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Income Smoothing on Firm Value after the Sarbanes-Oxley Act

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bence Sandor Kerekes; Bojana Cvetanovska; [2015]
  Nyckelord :earnings management; accrual-based income smoothing; agency cost; information asymmetry; discretionary accruals; Sarbanes-Oxley Act; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To empirically investigate whether income smoothing creates or destroys value after the enactment of the Sarbanes-Oxley Act, which has tremendously changed the legal environment of income smoothing. We compare our results with pre-SOX research to conclude whether and how legislation change has affected the perception of income smoothing. LÄS MER