Sökning: "POC"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet POC.

 1. 1. Secure IPC To Enable Highly Sensitive Communication In A Smartphone Environment With A BYOD Setup

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Daniel Holmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The constantly increasing amount of shared data worldwide demands a continuously improved understanding of current smartphone security vulnerabilities and limitations to ensure secure communication. Securing sensitive enterprise data on a Bring Your Own Device (BYOD) setup can be quite challenging. LÄS MER

 2. 2. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 3. 3. Hur representeras etniska minoriteter under skyddsutrustning? : En komparativ semiotisk innehållsanalys av Under Armours reklamfilmer ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Sörling; Hasib Zolic; [2021]
  Nyckelord :Semiotics; representation; postcolonialism; social movements; marketing communications; Under Armour; BLM; Semiotik; representation; postkolonialism; sociala rörelser; marknadskommunikation; Under Armour; BLM;

  Sammanfattning : Med bakgrund i Black Lives Matter-demonstrationerna problematiserar den här studien två reklamfilmer från sport- och klädföretaget Under Armours (UA:s) kampanj The only way is through med syfte att studera hur normer och värderingar främjas utifrån jämlikhet och mångfald i UA:s reklamfilmer. Detta studeras genom att undersöka hur vita personer, färgade personer (POC) och personer med olika etnisk bakgrund representeras i UA:s reklamfilmer och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa representationer. LÄS MER

 4. 4. Mångfald eller bortfall? : En kvalitativ studie om hur ras framställs i Försvarsmaktens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Sundberg; Ellen Simón; [2021]
  Nyckelord :marketing; authority; military; race; power structure; diversity; representation; postcolonialism; MCDA; marknadskommunikation; myndighet; militär; ras; maktstrukturer; representation; mångfald; postkolonialism; MCDA;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to study how race is represented in four of Försvarsmakten’s video commercials published between 2016 and 2020. Försvarsmakten is a Swedish authority that in recent years has focused on increasing gender and ethnic equality within the organization, which interests us to examine if and how their efforts are transformed in their marketing communication. LÄS MER

 5. 5. Wooden Photovoltaic Module Frames : Proof of Concept, Life Cycle Assessment and Cost Analysis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tanyew Singer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Photovoltaics; Wood; Proof of Concept; Life Cycle Assessment;

  Sammanfattning : To mitigate climate change and to achieve global carbon neutrality, the expansion of renewable energy sources is of paramount importance. In this context, photovoltaics (PV) are widely regarded as one of the most promising technologies to lead the transformation towards decarbonized energy systems. LÄS MER