Sökning: "PONTUS"

Visar resultat 1 - 5 av 1432 uppsatser innehållade ordet PONTUS.

 1. 1. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Pontus Bilén; Quentin Flodén; August Hjelström; Levi Sundkvist; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 2. 2. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :August Hjelström; Levi Sundkvist; Pontus Bilén; Quentin Flodén; [2023-11-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 3. 3. Driven by Zero Emissions or Paramount Prestige? - Investigating the Coexistence of Environmental Concern and Materialism in Predicting Purchase Intentions of Premium Electric Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Olofsson; Pontus Winblad; [2023-07-03]
  Nyckelord :Premium Electric Cars; Consumer Intentions; Theory of Planned Behavior; Environmental concern; Materialism; Sustainability Luxury Paradox; SEM Analysis;

  Sammanfattning : As the world embraces sustainability, markets align with the shift and undergo transformations. One of which is the luxury segment, from which the integration of sustainability challenges the theorized paradoxical relationship of the two concepts. LÄS MER

 4. 4. Optimizing on-chip Machine Learning for Data Prefetching

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Hampus Larsson; Miranda Jernberg; Albin Pansell; Fabian Stigsson; Fredrik Hamrefors; Pontus Söderström; [2023-03-03]
  Nyckelord :Data Prefetching; Machine Learning; HW SW co-Design; HLS; FPGA;

  Sammanfattning : The idea behind data prefetching is to speed up program execution by predicting what data is needed by the processor, before it is actually needed. Data prefetching is commonly performed by prefetching the next memory address in line, but there are other, more sophisticated approaches such as machine learning. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER