Sökning: "PONTUS"

Visar resultat 1 - 5 av 1317 uppsatser innehållade ordet PONTUS.

 1. 1. Additiv tillverkning av lättviktslösningar för elektrifierade drivlinor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Kristensson; Alexandra Torsson; Pontus Larsson; Jacob Kylin; Rasul Rezae; Oskar Ekberg; [2022-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till syfte att undersöka möjligheterna att tillämpa additiv tillverkning (AM) på elektrifierade drivlinor för viktsbesparing av komponenterna, genomfördes en teoretisk undersökning i form av en litteraturstudie. Projektet fokuserade på de framtida möjligheter samt riskerna associerade med tekniken. LÄS MER

 2. 2. Handling Multiple Cloud Service Providers – Common Challenges and Best Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Jaensson; Oscar Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den växande oron i Alnö kommun : Kommunalstämmomännens förändrade syn på alkoholrelaterade problem i sågverksindustrins guldålder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pontus Åström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det denna uppsats ska analysera är alkoholpolitiken som fördes på Alnö kommun. Syftet med detta är att få en bredare syn om hur den upplevda alkoholismen blev påverkad av den förändring som blev ett faktum med sågverksindustrin i trakten. LÄS MER

 4. 4. Dialekt i hjättat av Småland : En studie om dialektens sociala betydelse och dialektrealisation hos unga vuxna i Sävsjö och Rörvik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; Sävsjö; Rörvik; småländska; folkdialektologi; språks sociala betydelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks dialektuppfattningar och dialektrealisation i Sävsjö och Rörvik i Småland. Undersökningens syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka dialektrns sociala och geografiska betydelse hos unga vuxna på landsbygdsorter. LÄS MER

 5. 5. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER