Sökning: "PONTUS"

Visar resultat 1 - 5 av 1220 uppsatser innehållade ordet PONTUS.

 1. 1. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 2. 2. Generation Z i arbetslivet. Kvalitativ studie rörande vad generation Z anser är viktigt på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Winblad; Julia Rastin; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Clover Cooked

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :William Albertsson; Eric Bergdahl; Joar Granström; Emanuel Olaison; Alexandra Parkegren; Pontus Sundqvist; [2021-09-14]
  Nyckelord :kollaborativ matlagning; mobilapplikation; projektplaneringsproblem; matlagningsapplikation; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Tänk om kollaborativ matlagning kunde vara roligare, enklare och mer effektivt.Detta projekt ämnar, genom att implementera en uppgiftsfördelande matlagningsapplikation, att utforska hur detta kan hjälpa människor i kollaborativ matlagning. Utvecklingen skedde iterativt med hjälp av användartestning för att förbättrafunktionaliteten. LÄS MER

 4. 4. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 5. 5. Hidden Values or Synergy Effects? What the Market Does Not See

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Josefsson; Pontus Klarson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Public buyout; bid premium; toehold purchase; acquisition; synergies;

  Sammanfattning : The subject of bid premiums for public buyouts has been researched repeatedly as the premium itself can be hard to fully derive and could greatly affect both the acquirer and other investors involved. This thesis examines whether certain predetermined factors in fact, can be seen to influence the bid premium, looking at the Swedish market during 2005-2020. LÄS MER