Sökning: "PONTUS"

Visar resultat 1 - 5 av 855 uppsatser innehållade ordet PONTUS.

 1. 1. Regression Testing Selection and Dependency Analysis: A Design Science Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pontus Laestadius; Isabelle Törnqvist; [2019-11-18]
  Nyckelord :software testing;

  Sammanfattning : Continuous Large Scale Software Systems (LS3)development depends on Regression Testing Selection (RTS)to uphold quality of the software in a cost-effective manner.Prioritization-, minimization- and selection techniques are examplesof this. We explore an existing technique and then classify itas a selection technique. LÄS MER

 2. 2. Visual SLAM in an automotive context:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linus Eiderström Swahn; Pontus Pohl; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)is a technique frequently used in the area of self-drivingcars for mapping and odometry. SLAM has traditionally beenperformed using laser based range finders of the light detectionand ranging (LIDAR) types. LÄS MER

 3. 3. När rampljuset slocknat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Lägge; Sebastian Chitsaz; Mariane Hansson; [2019-10-21]
  Nyckelord :dubbla karriärer; elitidrottare; fallstudie; karriärövergång ur idrott; parallell övergång; stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram/kurs: Sports Coaching IKG243Nivå: GrundnivåTermin/år: VT/2019Handledare: Astrid SchubringExaminator: Karin Grahn.... LÄS MER

 4. 4. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 5. 5. A Genre Analysis of Contemporary Celtic Music: The Revival of the Traditional Ballad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pontus Kawalec; [2019-04-02]
  Nyckelord :Linguistics; Genre Studies; Celtic Music; Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This is a genre study in linguistics of which the sole purpose is to identify and categorise common conventions within lyrics from the genre Celtic music. Previously, there have been no dedicated or conclusive studies on the lyrics of Celtic music. LÄS MER