Sökning: "PONV"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet PONV.

 1. 1. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av postoperativt illamående och kräkningar : En jämförande retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isak Burmérius; Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :gynecology; journal review; laparoscopy; PONV; postoperative nausea and vomiting; retrospective; suffering.; gynekologi; journalgranskning; laparoskopi; lidande; PONV; postoperativt illamående och kräkningar; retrospektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en vanlig komplikation i samband med anestesi och drabbar cirka 30% av alla patienter. Kvinnor som genomgår gynekologiska laparoskopiska operationer är en särskilt utsatt grupp. Många individer som drabbas upplever ett onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga postoperativt illamående och kräkningar efter kejsarsnitt under regional anestesi : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Wangmo Stridh; [2017]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; PONV; regional anestesi sectio.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Akupressur för att förebygga postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos patienter efter anestesi och kirurgi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandip Sahsi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Akupressur och elektrisk stimulering som förebyggande åtgärder av postoperativt illamående och kräkning (PONV) : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Amir-Barghi; [2017]
  Nyckelord :Postoperativt illamående och kräkning; Akupressur; Elektrisk stimulering; Perioperativ vård; Perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV) utlöses av faktorer förknippade med anestesin och det kirurgiska ingreppet. Utöver detta finns vissa patientspecifika och postoperativa faktorer som ökar risken för den enskilde att drabbas av PONV. LÄS MER