Sökning: "PP"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet PP.

 1. 1. The effect of the shoe sole on Plantar Pressure distribution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Geraldine Ejimadu; [2020]
  Nyckelord :Peak Plantar Pressure; PP; pressure distribution; Diabetic Foot Ulcer; DFU;

  Sammanfattning : Patients affected by Diabetes Mellitus have reduced tactile sensitivity and atrophy of the small muscles in the foot, resulting in high-pressure points that may remain unnoticed. The increased pressure can cause micro-trauma leading to wounds. Because of the Diabetes Mellitus, DFUs do not heal easily. LÄS MER

 2. 2. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Menzinsky; [2020]
  Nyckelord :promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Sammanfattning : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). LÄS MER

 3. 3. Miljöpåverkan av bioplast från skogsindustriellt avloppsvatten : En jämförande livscykelanalys av polypropen (PP) och polyhydroxyalkanoater (PHA) från Gruvöns massa- och pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment; LCA; bioplastic; forest industrial wastewater; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoates; PHA; livscykelanalys; LCA; bioplast; skogsindustriellt avloppsvatten; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoater; PHA;

  Sammanfattning : I den här studien har en beräkningsmodell byggts för hur PHA skulle kunna produceras av substrat i avloppsvatten från Gruvöns bruk. Därefter har en jämförande livscykelanalys utförts där PP-sugrör inom Europa ersätts med PHA-sugrör från bruket. LÄS MER

 4. 4. Recyclability by Design for Multilayer Plastic Flexible Packaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Sonika Singh; [2020]
  Nyckelord :Recyclability by design; multilayer flexible packaging; PE; PP; plastic recycling; circular plastic economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Various recyclability by design (RBD) guidelines for multilayer plastic flexible packaging (MPFP) were assessed for consistency among parameter values. 9% consistency was observed, which is on the lower end of devised consistency scale. LÄS MER

 5. 5. Photodegradation of macroplastics to microplastics : A laboratory study on common litter found in urban areas

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Svedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last 60 years the plastic production has increased more than 190 times and plasticpollution both at sea and land is a growing issue. Every year millions of tons of plastic waste fromland reaches the oceans, but the land-based sources are diffuse. LÄS MER