Sökning: "PPID"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet PPID.

 1. 1. Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Pituitary pars intermedia dysfunction; ; PPID; fång; ACTH; dexametason;

  Sammanfattning : Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) är en åldersrelaterad, neurodegenerativ sjukdom hos framförallt medelålders till äldre hästar (hästar> 10 år). Prevalensen och riskfaktorerna för PPID är långt ifrån klarlagda och detta gäller även sambandet mellan kliniska fynd och diagnos. LÄS MER

 2. 2. Effekten av viktreduktion på insulinresistensen hos hästar med Ekvint metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikaela Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :hästar; Ekvint metabolt syndrom; ; EMS; insulinresistens; fång; fetma; viktreduktion;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex som karaktäriseras av en ökad fettansättning, generell eller regional, insulinresistens och predisposition att utveckla fång. Individer som drabbas är ofta medelålders till äldre och ofta av ponnyras. LÄS MER

 3. 3. PPID : diagnostik och behandling med pergolid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :pituitary pars intermedia dysfunction; diagnostik; pergolid; kinetik; häst;

  Sammanfattning : Pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) är en relativt vanlig sjukdom bland äldre hästar och orsakar en rad mer eller mindre allvarliga symptom. De vanligaste symptomen är karakteristiska pälsförändringar som innebär att hårremmen är tät, lång, ofta lockig och har ett onormalt pälsfällningsmönster. LÄS MER

 4. 4. Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Annie Larsson; [2015]
  Nyckelord :utfodring; skötsel; häst; arabiska fullblodshästar; enkät;

  Sammanfattning : Rätt utfodring och skötsel är viktiga faktorer för att undvika sjukdomar som kolik, magsår, och utveckling av stereotypier etc. Det finns dock forskning som indikerar att även ras kan påverka risken för att drabbas av dessa sjukdomar, och att raser som t.ex. LÄS MER

 5. 5. Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Dahlberg; [2015]
  Nyckelord :PPID; fång; kortikosteroider; häst; laminitis; corticosteroids; equine;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ge en översikt om vad som publicerats avseende patogenes, symptom och diagnosticering av PPID samt översiktligt korrelera PPID till patogenes och behandling vid fång. Hypofysen delas in i neurohypofysen och adenohypofysen, som i sin tur är uppdelad i pars distalis, pars intermedia och pars tuberalis. LÄS MER