Sökning: "PR-strategi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet PR-strategi.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Samvete till salu : En diskursanalys om ekologisk hållbarhet i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilia Hultberg; [2014]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; PR- strategi; externkommunikation; diskursanalys; varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : Syfte:  Analysera hur budskap kring hållbar utveckling skapas i marknadsföringssyfte hos modekedjor.   Problem: Vilka är verktygen/argumenten för att skapa diskurser kring hållbar utveckling? Hur arbetar modeföretag med kommunikation kring miljöfrågor i marknadsföringssyfte och för att stärka sitt varumärke? Teori och Metod: Uppsatsen tillämpar den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av designsamarbeten

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FRIDA PETTERSSON; LOUISE KARLSSON; [2010]
  Nyckelord :design collaborations; marketing;

  Sammanfattning : SammanfattningMarknadsföringsaktiviteterna som företagen kan använda sig av idag är många och blir bara fler och fler. Det gäller många gånger att vara först med ett lyckat koncept eller en idé, för att sedan förhoppningsvis bli förknippad och ihågkommen med detta. LÄS MER