Sökning: "PR"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet PR.

 1. 1. Audio Anomaly Detection in Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Asma Hussein; [2023-09-11]
  Nyckelord :Audio Anomaly detection; Outlier detection; Machine learning; Mel Frequency; Chroma;

  Sammanfattning : Audio anomaly detection in the context of car driving is a crucial task for ensuring vehicle safety and identifying potential faults. This paper aims to investigate and compare different methods for unsupervised audio anomaly detection using a data set consisting of recorded audio data from fault injections and normal "no fault" driving. LÄS MER

 2. 2. Credit Card Fraud Detection by Nearest Neighbor Algorithms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ramin Maghsood; [2023-04-13]
  Nyckelord :Fraud; Bank Fraud; Credit Card Fraud; Fraud Detection; Nearest Neighbor Algorithms;

  Sammanfattning : As the usage of internet banking and online purchases have increased dramatically in today’s world, the risk of fraudulent activities and the number of fraud cases are increasing day by day. The most frequent type of bank fraud in recent years is credit card fraud which leads to huge financial losses on a global level. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsförvirringen - Vem bär ansvaret för arbetet med employer branding? : En kvalitativ studie som belyser organisationers ansvarsfördelning i arbetet med employer branding och att attrahera rätt kandidater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Agnes Asp; Johanna Müller; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; recruitment; division of responsibility; organizational structure; Employer branding; rekrytering; ansvarsfördelning; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Författare: Agnes Asp & Johanna Müller Datum: 2023-05-23 Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomi & organisation, 15 HP Handledare: Annika Schilling Examinator: Mikael Lundgren  Titel: Ansvarsförvirringen - Vem bär ansvaret för arbetet med employer branding? - En kvalitativ studie som belyser organisationers ansvarsfördelning i arbetet med employer branding och att attrahera rätt kandidater. Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur ansvarsfördelningen görs i organisationer när det kommer till employer branding (EB) och vilken roll fördelningen har i de utmaningar som uppkommer kring att skapa en attraktion hos de rätta kandidaterna för att vilja bli anställda hos en organisation. LÄS MER

 4. 4. Few-Shot Learning for Quality Inspection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jesper Palmér; Ahmad Alsalehy; [2023]
  Nyckelord :Few-Shot Learning; AI; Transformers; ViT Deviation; Vision Transformers;

  Sammanfattning : The goal of this project is to find a suitable Few-Shot Learning (FSL) model that can be used in a fault detection system for use in an industrial setting. A dataset of Printed Circuit Board (PCB) images has been created to train different FSL models. LÄS MER

 5. 5. ”I want to find my faith again” : En kvalitativ studie om tillgänglighet och spiritualitet på vandrings- och pilgrimsleder. 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tove Johansson; [2023]
  Nyckelord :Graphic design; pilgrims hiking; visual communication; accessibility; spirituality; Grafisk design; pilgrimsvandring; visuell kommunikation; tillgänglighet; spiritualitet;

  Sammanfattning : Vandrings- och pilgrimsleder är en del av turismnäringen som många människor söker sig till i syfte att nå en spirituell upplevelse eller en närmare kontakt med sig själv och naturen. För att flera människor ska få till sig budskapet att vandra dessa leder, och därmed får ta del av de positiva fördelar som upplevs, krävs det att leden är tillgänglighetsanpassad på flera sätt. LÄS MER