Sökning: "PREVENTION"

Visar resultat 1 - 5 av 2423 uppsatser innehållade ordet PREVENTION.

 1. 1. Fysioterapeuters syn på skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll : -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sandra Forsberg; Emilia Englund; [2020]
  Nyckelord :injury prevention; knee injuries; soccer; knee control program; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av dom största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige. Skador är relativt vanligt inom sporten där knäskador är en av de mest förekommande. LÄS MER

 2. 2. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 3. 3. Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Holger Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; coastal flooding; sea level; sea level rise; Klimatanpassning; kustöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning;

  Sammanfattning : The increasing rate of global sea mean level rise, one of many effects of climate change, will most likelyproduce heightened risk of coastal flooding. Cities located along coastlines have to adapt to thesecircumstances that otherwise will increase the magnitude and frequency of coastal flooding. LÄS MER

 4. 4. Rights, Religion and Atrocity Prevention - An explorative field study of the involvement of religious leaders in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elias Berg; [2019-12-17]
  Nyckelord :Human Rights; Atrocity Prevention; Involving Religious Leaders; Freedom of Religion; Uganda;

  Sammanfattning : This study examines the nexus of human rights, atrocity prevention and the involvement of religious leaders in Uganda. States hold legal responsibility for preventing atrocity crimes, but influential nonstate actors also have a role in minimizing risks of mass atrocity crimes. LÄS MER

 5. 5. THE REAL ECONOMIC EFFECTS OF MONETARY POLICY: CONSIDERING ASSET PRICES AND HOUSEHOLD DEBT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :ERIK THORDENBERG; [2019-10-21]
  Nyckelord :MONETARY POLICY; ASSET PRICES; DEBT CHANNEL; CONSUMPTION WEALTH CHANNEL;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER