Sökning: "PRODUKT paketering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden PRODUKT paketering.

 1. 1. Designelement på etiketter som bäst förmedlar ekovin : Dricker du eko?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hugo Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Ekovin; Ekologi; Naturvin; Design; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering av produkter (Steenis et. al, 2017:286). LÄS MER

 2. 2. The challenges and improvement opportunities in a product-service sale process from a salesperson’s perspective : A case study at Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maria Kaldma; Kajsa Ahlbeck; [2018]
  Nyckelord :service design; product-service sale process; salesperson s perspective; PSS;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to identify how a salesperson perform the product-service sale process, through investigating the salesperson’s conditions, challenges, and improvement opportunities within. Based on this, recommendations are given regarding how the product-service sale process can be improved, and how to develop the ideal sale process. LÄS MER

 3. 3. Moonisic

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; DANIEL NIEMI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalarekombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är anpassad till en annan målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Shoppa med känsla : En kvantitativ studie på hur förpackningar påverkar konsumentens inställning till köp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Petersson; Paulina Haux; [2017]
  Nyckelord :känsel; paketering; produkt; betalningsvilja; sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : This thesis is quantitatively investigating how packaging of mobilephone cases limit the consumer's willingness to pay, package evaluation and product evaluation. The tactile sense is central in this study. The empirical data in this thesis have been collected via a survey of 300 people in three different groups, each one half woman and half man. LÄS MER

 5. 5. Insikter om intäkter : En studie i Restaurant Revenue Management på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Philip Nordström; Karl Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Revenue management; Restaurant revenue management; Restaurang; sittid; bordsanvändning;

  Sammanfattning : Hotellbranschen och flygbranschen har länge använt sig av Revenue Management för att kartlägga sin efterfrågan för att på så sätt öka sina intäkter samtidigt som de ökar värdet för sina kunder och gäster. Då restaurangbranschen på många sätt liknar dessa två branscher kan det anses förbryllande och problematiskt att strategin inte implementerats i lika stor omfattning på restaurang. LÄS MER