Sökning: "PROGRAMSPRÅK"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet PROGRAMSPRÅK.

 1. 1. Reliable Web Applications Through Contracts and Generative Testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Hallsmar; [2022]
  Nyckelord :Web applications; Design by contract; Generative testing; Reliability; Clojure; Webbapplikationer; Kontrakt; Automatisk testning; Pålitlighet; Clojure;

  Sammanfattning : Client-side web applications have recently gone from progressive enhancements to powering large scale Single-page Applications (SPAs). Testing such applications is a tedious effort, often requiring manually constructing tests and emulating the browser, which leads to high programming effort and low performance. LÄS MER

 2. 2. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER

 3. 3. Synthesis of Annotations for Partially Automated Deductive Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Skantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigate the possibility of inferring annotations from source code to enable a partially automated process of deductive verification within the scope of embedded systems code. Specifically, we design a plugin for the verification framework Frama-C, that synthesizes function contracts including every precondition necessary to later prove functional software specifications. LÄS MER

 4. 4. Design and Implementation of Semantic Patch Support for the Spoon Java Transformation Engine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Forsberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software development is more often than not a collaborative process, creating a need for tools and file formats that enable developers to create and share succinct representations of changes to source code in order to facilitate efficient communication. Standard POSIX diffs and patches have long been important parts of the toolkit, but their lack of support for the syntax and semantics of specific programming languages results in limited expressiveness. LÄS MER

 5. 5. A Comparison of Performance & Implementation Complexity of Multithreaded Applications in Rust, Java and C++

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hugo Heyman; Love Brandefelt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With computer systems increasingly relying on multithreading for increasing performance the importance of multithreaded programs also increase. In this comparative study of performance and implementation complexity, the same multithreaded key-value store database was developed in three languages: Java, Rust and C++. LÄS MER