Sökning: "PSD2"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet PSD2.

 1. 1. PSD2 - The Revolution that Never Happened

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elinor Ahlfors Hallkvist; Olivia Larsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Institutional Change; Decoupling; Disruptive Business Model Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 3. 3. Hantering av teknisk skuld inom den finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Love Anderberg; Oscar Wallin; Axel Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört en strukturomvandling som genomsyrar hela vårt samhälle. Det har lett till en teknologisk revolution för samtliga branscher, där spelplanen för aktörerna förändrats. Inte minst inom bankmarknaden där digitaliseringen medfört nya spelregler med PSD2 och Open Banking. LÄS MER

 4. 4. Banking-as-a-Service and the transformation of the finance industry: An empirical investigation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Petrus Aleksi Tuoma; Walter Edward Ekegren; [2021]
  Nyckelord :Banking-as-a-Service; Digital Banking; Digital Ecosystems; Digital Platforms; API Economy.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a deeper look into the current status of Banking-as-a-Service through digital ecosystems, digital platforms and API economy. Research was conducted as qualitative research, which had a purpose of examining the lightly researched concept of Banking-as-a-Service, and shed light on what is the current status of Banking-as-a-Service by pondering its benefits and disadvantages. LÄS MER

 5. 5. Cyberrisker i en föränderlig finanssektor : En kvalitativ studie om hur svenska fintech-bolag hanterar cyberrisker ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bevegård; Fredrik Hild; [2021]
  Nyckelord :cyberrisk; cybersäkerhet; fintech-bolag; operativ risk; riskhanteringsprocess;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har nya aktörer och risker vuxit fram inom den finansiella sektorn. Trots det faktum att riskspektrat har ökat, visar tidigare studier på att det saknas tillräcklig kunskap i vissa organisationers riskhantering. LÄS MER