Sökning: "PSI"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet PSI.

 1. 1. En jämförelse mellan rollspelare och icke-rollspelare med avseende på empati : En kvantitativ studie om bordsrollspel, kön och empati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :Empathy; affective empathy; cognitive empathy; gender; role players; role playing.; Empati; affektiv empati; kognitiv empati; kön; rollspelare; rollspel.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till affektiv och kognitiv empati. 204 personer deltog i föreliggande studie genom att besvara en elektronisk enkät och 192 ifyllda enkäter analyserades. LÄS MER

 2. 2. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 3. 3. Den urbana mötesplatsen : en kvantitativ studie av Bysistorgets funktion som offentlig mötesplats

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Simon Linde; [2018]
  Nyckelord :Gathering place; meeting place; public space; public space index; PSI; urban planning; Mötesplats; offentligt rum; urbana möten; stadsplanering; samhällsplanering; urban planering;

  Sammanfattning : Gathering places (mötesplatser in Swedish) is an frequent used concept within the discourse about urban and regional planning in Sweden. It is an ambiguous term that is used in a variety of contexts and with a variety of meanings. LÄS MER

 4. 4. En studie av en klinisk population inom späd- och småbarnspsykiatrin-relationen mellan föräldrars anknytningsmönster, föräldrastress och kontaktanledning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nora Kathy; Hanna Radomski Workneh; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsmönster; Föräldrastress; Kontaktanledning; Parental Stress Index PSI ; Relationship Questionnaire RQ ; attachment patterns; parental stress; reason for contact; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom späd- och småbarnspsykiatrin behandlas familjer av en mängd olika anledningar. Det kan bero på dåligt mående hos föräldern, att känslorna för barnet inte är så starka som förväntat, att relationen mellan barn och förälder är konfliktfylld eller att det finns en oro över barnets symtom. LÄS MER

 5. 5. "Den här produkten rekommenderar jag." : en kvantitativ studie i parasocialitet och påverkan på YouTube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Amanda Johansson; Julia Kviberg; [2018]
  Nyckelord :parasocial interaktion; parasocial relation; YouTube; YouTuber; Influencer Marketing; Social Media Influencer; Word of Mouth; konsumtionsbeteende;

  Sammanfattning : This Bachelors essay aims to investigate the interaction and relationships between young, Swedish YouTube viewers and the YouTubers they watch from a parasocial point of view, and further discuss the role of these relationships in influencer marketing on YouTube. Moreover, we examine the general effectiveness of influencer marketing through an audience perspective. LÄS MER