Sökning: "PSS E"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden PSS E.

 1. 1. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elina Sjögren; Anna Scholander; Madeleine Wessel; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; stress; upplevd stress; arbetsrelaterad stress; e-mail;

  Sammanfattning : Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till upplevd stress har uppmärksammats i media under de senaste åren. Studier som har undersökt sambandet har dock visat motsägande resultat. LÄS MER

 3. 3. Reactive power management capabilities of Swedish sub-transmission and medium voltage level grid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michal Tomaszewski; [2018]
  Nyckelord :electric power systems; reactive power; sub-transmission level grids; PSS E; power ow analysis; wind farms; smart grids; droop control; elektriska system; reaktiv eekt; mellan spanningsnivan; PSS E; strom odesanalys; vindkraftparker; smarta nat; droop control;

  Sammanfattning : Rising penetration of renewable energy sources in electric power grids isboth a challenge and an opportunity to optimally utilize the potential of eitherwind or PV energy sources, to stabilize operation of future power systems.Bi-directional ows between distribution and transmission system operatorscause signicant problems with keeping the voltages in the grid within admissiblelimits. LÄS MER

 4. 4. Gotland as a microgrid -  Energy storage systems frequency response in grids with high level of renewable energy penetration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Firas Daraiseh; [2018]
  Nyckelord :Energy Storage System; Frequency Response; Gotland; Microgrid; Wind Curtailment; PSS E;

  Sammanfattning : The Swedish island of Gotland , situated about 100 km from mainland Sweden in the Baltic Sea, represents a power system with a high wind power penetration. The island is connected to the mainland Sweden exclusively via two HVDC cables that provide the only source of active power and frequency control. LÄS MER

 5. 5. Control methods against voltage collapse based on real-time calculation of voltage stability indicators

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Ahmad Sultan Esreb; [2017]
  Nyckelord :Monitoring; Voltage stability; Voltage collapse; Impedance Stability Index;

  Sammanfattning : Power systems always face disturbances, which could lead to voltage collapse or blackout, and weaken with the increase of power demand or load, which is an everyday challenge to Transmission System Operators (TSOs). Nowadays, there aren’tspecific methods to prevent voltage instability or collapse if a disturbance occurs in a system. LÄS MER